fot. Piotr Markowski

 

Wokalistyka


Żaden instrument nie może mierzyć się z pięknem i potęgą ludzkiego głosu. To piękno czyni człowieka zdolnym do wyrażania najgłębszych uczuć i emocji.

Twój głos jest potrzebny światu!

Studia na Wydziale Wokalno-Aktorskim Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie:

  • zapewniają młodym adeptom sztuki rozwój wielopłaszczyznowy, gdzie na pierwszym miejscu stawiana jest praca nad warsztatem wokalnym i osobowością artystyczną;
  • traktują kształtowanie muzycznych zdolności i upodobań każdego studenta indywidualnie oraz przygotowują absolwenta do samodzielnej pracy artystycznej jako solisty;
  • oferują program studiów umożliwiający poznawanie wszystkich epok i stylów muzycznych, a także zajęcia dające podstawy gry aktorskiej w zakresie wiersza, prozy, recytacji i ruchu scenicznego;
  • kładą nacisk na zajęcia zbiorowe – zespoły operowe nakierowane na wystawienie oper w pełnej formie scenicznej oraz zespoły wokalne umożliwiające pracę nad muzyką a cappella oraz oratoryjno-kantatową;
  • dzięki współpracy z Operą Krakowską dają możliwość występowania w spektaklach z udziałem studentów. W ostatnich latach były to m.in.: Carmen Bizeta, Wolny strzelecC.M. von Webera, Czarodziejski flet W.A. Mozarta, Spiskowcy F. Schuberta, Orfeusz i Eurydyka Ch.W. Glucka, Wesele Figara W.A. Mozarta oraz karnawałowe gale operowe
  • umożliwiają udział w kursach mistrzowskich prowadzonych przez wybitnych artystów.