Dyrygentura w zakresie orkiestr dętych – Studia II stopnia


Dla kogo:

 • dla absolwentów studiów I lub II stopnia na kierunkach dyrygentura, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej i pokrewnych
 • dla kapelmistrzów pracujących z orkiestrami dętymi
 • dla przyszłych dyrygentów i kapelmistrzów
 • dla osób lubiących kreować projekty artystyczne
 • dla osób mających cechy przywódcze

Nauczysz się:

 • dyrygować
 • pracować z orkiestrą dętą i z big-bandem
 • rozumieć partyturę
 • dobierać repertuar odpowiedni dla wykonawców i słuchaczy
 • komponować i aranżować na orkiestrę dętą
 • prowadzić wykonania w salach koncertowych
 • prowadzić orkiestrę w marszu z wykorzystaniem buławy
 • organizować koncerty oraz przemarsze z wykorzystaniem musztry paradnej i innymi elementami widowiskowymi
 • dbać o wysoki poziom artystyczny zespołu
 • tworzyć środowisko muzyczne

Po studiach:

Możesz zostać:

 • dyrygentem zawodowej orkiestry dętej (wojskowej, straży granicznej itp.)
 • dyrygentem szkolnej orkiestry dętej (akademickiej lub szkolnictwie II stopnia)
 • dyrygentem amatorskiej orkiestry dętej (strażackiej, parafialnej, gminnej itp.)
 • prowadzącym big band
 • animatorem życia muzycznego
 • twórcą projektów artystycznych.

Możesz kształcić się w szkole doktorskiej.