Studia I stopnia


Dla kogo:

 • dla chcących grać na organach, dyrygować i śpiewać
 • dla chcących wykonywać i improwizować muzykę oraz akompaniować
 • dla chcących być solistą i pracować w zespole
 • dla miłośników wielowiekowych tradycji i wizjonerów muzycznych
 • dla pasjonatów sztuki sakralnej

Nauczysz się:

 • lepiej rozumieć muzykę
 • grać na organach i na fortepianie
 • akompaniamentu liturgicznego
 • dyrygować i rozumieć partyturę
 • śpiewać
 • wykonywać śpiew gregoriański
 • współpracować z innymi wykonawcami w różnych składach
 • zasad strojenia i konserwacji organów
 • prawodawstwa muzyki liturgicznej, liturgiki i teologii muzyki

Po studiach możesz:

 • prowadzić własną działalność artystyczną
 • pracować jako organista
 • prowadzić zespoły muzyki kościelnej (chóry, schole liturgiczne, schole gregoriańskie)
 • kształcić psauterzystów i kantorów
 • podejmować działalność muzyczną w instytucjach kultury i w mediach (radio, prasa, TV)
 • prowadzić wybrane zajęcia muzyczne w ośrodkach kształcenia dzieci i młodzieży
 • pracować w placówkach zajmujących się propagowaniem i animacją kultury muzycznej w społeczeństwie
 • pracować w szkolnictwie artystycznym po ukończeniu specjalności nauczycielskiej, zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela
 • zdawać na studia II stopnia