Studia I stopnia


Dla kogo:

 • dla chcących wykonywać zawód muzyka kościelnego
 • dla chcących grać na organach, akompaniować, dyrygować, profesjonalnie śpiewać oraz improwizować
 • dla chcących być solistą i tworzyć zespół
 • dla miłośników wielowiekowych tradycji i wizjonerów muzycznych
 • dla pasjonatów sztuki sakralnej
 • dla chcących brać udział w konkursach muzycznych i wyjazdach naukowo-artystycznych

Nauczysz się:

 • lepiej rozumieć i interpretować muzykę z różnych epok
 • akompaniamentu liturgicznego
 • dyrygować i rozumieć partyturę
 • wykonywać śpiew gregoriański
 • liturgiki
 • śpiewać
 • wykonywać basso continuo
 • grać na fortepianie lub klawesynie
 • współpracować z innymi wykonawcami w różnych składach

Po studiach możesz:

 • prowadzić własną działalność artystyczną
 • pracować jako muzyk kościelny
 • prowadzić zespoły muzyki kościelnej oraz kształcić psałterzystów i kantorów
 • podejmować działalność muzyczną w instytucjach kultury i w mediach (radio, prasa, telewizja)
 • prowadzić wybrane zajęcia muzyczne w ośrodkach kształcenia dzieci i młodzieży
 • pracować w placówkach zajmujących się propagowaniem i animacją kultury muzycznej w społeczeństwie
 • pracować w szkolnictwie ogólnokształcącym po zrealizowaniu przedmiotów kształcenia nauczycielskiego, zgodnie z aktualnymi standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela
 • zdawać na studia II stopnia

Potrzebujesz więcej informacji?
Napisz do nas!
dr hab. Krzysztof Michałek – krzysztof.michalek@amuz.krakow.pl
dr Daniel Prajzner – daniel.prajzner@amuz.krakow.pl