Katedra Muzyki Religijnej


W roku 1997 prof. dr Jerzy Kurcz, ówczesny dziekan, utworzył na Wydziale Wychowania Muzycznego specjalność muzyka kościelna. Aby uzyskać w tym celu niezbędne minimum kadrowe zaprosił do współpracy w utworzonym Zakładzie Muzyki Kościelnej pedagogów: prof. Leszka Wernera, prof. dr. hab. Krzysztofa Latałę (kierującego Zakładem Muzyki Kościelnej w latach 1997-2000), ks. dr. hab. Tadeusza Przybylskiego SDB, dr. Marka Wolaka oraz ks. dr. hab. Roberta Tyrałę (kierownik zakładu w latach 2005-2010, katedry od 2010). Do tego grona pedagogów kolejno dołączyli: ks. prof. dr Kazimierz Szymonik (kierownik Zakładu Muzyki Kościelnej w latach 1999-2004) oraz dr Henryk Jan Botor. W roku 2009 w Zakładu Muzyki Kościelnej rozpoczyna pracę dr hab. Krzysztof Michałek. W roku 2010 w miejsce Zakładu Muzyki Kościelnej zostaje utworzona Katedra Muzyki Religijnej. Od roku akademickiego 2009/2010, po rozpoczęciu studiów na kierunku muzyka kościelna specjalność przestała istnieć.