Zapraszamy w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach 10:30 – 13:30.

W środy dziekanat jest zamknięty dla stron.

Dziekanat


pok. 307

mgr Dorota Odorowicz
dorota.odorowicz@amuz.krakow.pl

mgr Agnieszka Czyczyło
agnieszka.czyczylo@amuz.krakow.pl

tel. +48 12 422 78 44
tel. +48 12 422 04 55 w. 107

31-027 Kraków
ul. św. Tomasza 43


Opłaty za studia:
Bank Pekao S. A. III oddział w Krakowie
Nr 41 1240 2294 1111 0000 3708 8240