Rada wydziału


Rada Wydziału Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej 2016-2020

pracownicy samodzielni
1. Dziekan prof. dr hab. Wojciech Widłak
2. Prodziekan dr hab. AGNIESZKA DRAUS
3. Prodziekan dr ANDRZEJ KORZENIOWSKI
4.Dr hab. JACEK BYLICA
5. Dr hab. TOMASZ CHMIEL
6. Prof. dr hab. MAREK CHOŁONIEWSKI
7. Dr hab. MARCEL CHYRZYŃSKI
8. Prof. dr hab. RAFAŁ JACEK DELEKTA
9. Dr hab. MAGDALENA DŁUGOSZ
10. Dr hab. MACIEJ JABŁOŃSKI
11. Dr hab. MAŁGORZATA JANICKA-SŁYSZ, prof. AM
12. Prof. dr hab. JAN JAZOWNIK
13. Dr hab. MARCELI KOLASKA
14. Prof. dr hab. STANISŁAW KRAWCZYŃSKI
15. Prof. dr hab. KRZYSZTOF LATAŁA
16. Prof. dr hab. LIDIA MATYNIAN
17. Dr hab. JACEK MENTEL
18. Dr hab. PAWEŁ PRZYTOCKI
19. Dr hab. MACIEJ TWOREK
20. Prof. dr hab. ANNA ZAWADZKA-GOŁOSZ
21. Dr hab. WOJCIECH ZIEMOWIT ZYCH
22. Dr MATEUSZ BIEŃ
23. Dr RENATA BOROWIECKA
24. Dr ANNA KALARUS
25. Dr IWONA SOWIŃSKA-FRUHTRUNK
26. Mgr Anna MIKULSKA
27. Stud. JANUSZ KORCZAK
28. Stud. BŁAŻEJ KOZŁOWSKI
29. Stud. PAWEŁ MALINOWSKI
30. Stud. PAWEŁ RIESS
31. Stud. MONIKA SZPYRKA
32. Stud. AGATA WIKALIŃSKA
33. Stud. PAULINA ZGLINIECKA

UCZESTNICY RADY WYDZIAŁU Z GŁOSEM DORADCZYM:

1. Prof. dr hab. TERESA MALECKA
2. Dr hab. WŁODZIMIERZ SIEDLIK
3. Prof. dr hab. MIECZYSŁAW TOMASZEWSKI
4. Ks. dr hab. ROBERT TYRAŁA
5. Dr KRZYSZTOF MICHAŁEK