Rada Wydziału


SKŁAD RADY WYDZIAŁU TWÓRCZOŚCI, INTERPRETACJI I EDUKACJI MUZYCZNEJ AKADEMII MUZYCZNEJ IM. K. PENDERECKIEGO W KRAKOWIE

1. Dziekan dr hab. AGNIESZKA DRAUS prof. AMKP

2. Prodziekan dr ANDRZEJ KORZENIOWSKI

3. Prodziekan dr hab. RENATA BOROWIECKA

4. Prodziekan dr hab. MATEUSZ BIEŃ, prof. AMKP

5. Prof. dr hab. MAREK CHOŁONIEWSKI

6. Prof. dr hab. MARCEL CHYRZYŃSKI

7. Prof. dr hab. RAFAŁ JACEK DELEKTA

8. Prof. dr hab. JAN JAZOWNIK

9. Prof. dr hab. LIDIA MATYNIAN

10. Prof. dr hab. MACIEJ TWOREK

11. Prof. dr hab. WOJCIECH WIDŁAK

12. Prof. dr hab. ANNA ZAWADZKA-GOŁOSZ

13. Dr hab. MAGDALENA DŁUGOSZ, prof. AMKP

14. Dr hab. MAŁGORZATA JANICKA-SŁYSZ, prof. AMKP

15. Dr hab. PAWEŁ PRZYTOCKI prof. AMKP

16. Dr hab. ANNA KALARUS

17. Dr hab. KRZYSZTOF MICHAŁEK, prof. AMKP

18. Dr hab. MICHAŁ PAWEŁEK

19. Dr hab. MONIKA PŁACHTA

20. Dr ANDRZEJ MĄDRO

21. Dr EWA SIEMDAJ

22. Dr MARCIN STRZELECKI

23. Mgr PAULINA KARP-SIWEK

24. Mgr KLAUDIA ROMEK

25. Stud. KACPER STANIAK

26. Stud. JAKUB GALICA

27. Stud. MICHAŁ BERNAŚ

28. Stud. EWELINA MACIEJEWSKA

29. –

30. –

 

UCZESTNICY RADY WYDZIAŁU Z GŁOSEM DORADCZYM:

1. Prof. dr hab. TERESA MALECKA

2. Dr hab. WŁODZIMIERZ SIEDLIK, prof. AMKP