Wydział Wokalno-Aktorski


Katedra Wokalistyki, od czasu swojego powstania, prowadziła działalność naukowo-artystyczną w ramach kształcenia wokalistów, przygotowując ich do działalności artystycznej w ramach teatrów operowych, filharmonii w Polsce, jak również za granicą. Pierwszym kierownikiem został Andrzej Hiolski, wybitny polski śpiewak. W następnych latach działalności kierownictwo Katedry przejmowali: prof. Krzysztof Missona, prof. Helena Łazarska, prof. Wojciech Jan Śmietana, prof. Ryszard Karczykowski, prof. dr hab. Agnieszka Monasterska, prof. dr hab. Adam Korzeniowski, obecnie ks. prof. Zdzisław Madej. Zgodnie z założeniami, Katedra organizuje działalność artystyczną oraz pracę naukową swoich członków na terenie Uczelni, a także sprawuje pieczę nad kształceniem i rozwojem artystycznym studentów kierunku Wokalistyka. Absolwenci studiów z powodzeniem występują na scenach krajowych i zagranicznych teatrów operowych i muzycznych, w salach filharmonicznych, a nawet na scenach teatrów dramatycznych.

Od lat Katedra Wokalistyki realizuje projekty artystyczne, podczas których regularnie odbywają się przedstawienia dramatyczne i muzyczne przygotowywane przez pedagogów i studentów. O realizacji założeń świadczą wyniki, odznaczenia i nagrody otrzymane przez studentów na ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach wokalnych. W 1985 roku prof. Helena Łazarska, jako Kierownik Katedry Wokalistyki w Krakowie, powołała do życia Międzynarodowy Konkurs Sztuki Wokalnej im. Ady Sari w Nowym Sączu. Przez wiele lat była jego kierownikiem artystycznym. Dzisiaj jest on jednym z najbardziej prestiżowych konkursów wokalnych w Europie. Od wielu lat Katedra Wokalistyki współpracuje z Operą Krakowską, co zaowocowało wieloma wspaniałymi spektaklami z udziałem studentów. Były to m.in. następujące dzieła operowe: Carmen G. Bizeta, Wolny strzelec C.M. von Webera, Czarodziejski flet W.A. Mozarta, Spiskowcy F. Schuberta, Orfeusz i Eurydyka Ch.W. Glucka, Wesele Figara  W.A. Mozarta oraz gale operowe w czasie karnawału. W ciągu ostatnich 20 lat odbyło się szereg kursów mistrzowskich. Wśród artystów zaproszonych do ich prowadzenia znaleźli się: Leopold Spitzer, Helena Łazarska, Teresa Żylis-Gara, Paul Esswood, Mariusz Kwiecień, Piotr Beczała, Michał Znaniecki, Ewa Podleś, Rannweig Braga- Postl, Teru Yoshihara, Ryszard Karczykowski. Katedra Wokalistyki w ramach poszerzania kompetencji wykonawczych studentów i absolwentów Wydziału Wokalnego podejmuję także współpracę artystyczna z wieloma renomowanymi instytucjami kultury Małopolski i nie tylko, miedzy innymi z Capella Cracoviensis, dzięki tej współpracy artystycznej otwiera się na wielopłaszczyznową interpretację muzyki dawnej przy współpracy z wybitnymi artystami w ramach wspólnych projektów. Studia wokalne zapewniają młodym adeptom sztuki rozwój wielopłaszczyznowy. Na pierwszym miejscu stawiana jest praca nad warsztatem wokalnym i osobowością artystyczną. Program dydaktyczny zakłada zgłębienie wszystkich epok i styli w trakcie 5-letniego trybu studiów. Równocześnie prowadzone są zajęcia dające podstawy gry aktorskiej w zakresie wiersza, prozy, recytacji i ruchu scenicznego. W ciągu całego toku studiów ważną rolę odgrywają również zajęcia zbiorowe – zespoły wokalne – umożliwiające pracę nad muzyką a cappella oraz oratoryjno-pieśniarską, a także zespoły operowe nakierowane na wystawienie oper w całości lub we fragmentach, w pełnej formie scenicznej. Dużą wagę przywiązuje się także do praktyki wykonawczej. Studenci uczestniczą w wielu koncertach i audycjach organizowanych przez Uczelnię. Rokrocznie zapraszani są na kursy mistrzowskie i seminaria naukowe światowej sławy wokaliści. Pedagodzy kładą duży nacisk na kształtowanie muzycznych zdolności i upodobań każdego studenta indywidualnie oraz przygotowują absolwenta do samodzielnej pracy artystycznej jako solisty.

Dziekani Wydziału Wokalno-Aktorskiego

prof. Stanisława Hoffmanowa
prof. Helena Szubert-Słysz (7 kadencji)
ad. Izabella Jasińska-Buszewicz
prof. Andrzej Buszewicz
ad (II st. kw) Maria Rydzewska prof. AM
prof. dr hab. Adam Korzeniowski
prof. dr hab. Agnieszka Monasterska
obecnie – prof. dr hab. Jacek Ozimkowski

Pedagodzy śpiewu związani z Katedrą Wokalistyki od początku istnienia:

Włodzimierz Kaczmar
Anna Kaczmar
Bronisław Romaniszyn
Zofia Stachurska
Stanisława Argasińska
Barbara Walczyńska
prof. Helena Łazarska
prof. Henryka Januszewska,
Barbara Niewiadomska
prof. Wojciech Jan Śmietana,
Daniel Kaleta
Franciszek Delekta
prof. Adam Szybowski
Christian Elssner
Zdzisława Donat
Bogusław Szynalski
Semen Szkurhan
Zofia Kilanowicz
prof. dr hab. Monika Swarowska-Walawska