Wydział Wokalno-Aktorski


Historia i Działalność

Kierownicy Katedry:
†Andrzej Hiolski, † prof. Krzysztof Missona, prof. Helena Łazarska, prof. Wojciech Jan Śmietana, prof. Ryszard Karczykowski, prof. dr hab. Agnieszka Monasterska, prof. Adam Korzeniowski, obecnie – Ks. prof. dr hab. Zdzisław Madej

Dziekani Wydziału Wokalno-Aktorskiego
:
† prof. Stanisława Hoffmanowa, prof. Helena Szubert-Słysz (7 kadencji), ad. Izabella Jasińska-Buszewicz, prof. Andrzej Buszewicz, ad (II st. kw) Maria Rydzewska prof. AM, prof. Adam Korzeniowski, obecnie – prof. dr hab. Agnieszka Monasterska

Pedagodzy śpiewu związani z Katedrą Wokalistyki od początku istnienia:
† Włodzimierz Kaczmar, †Anna Kaczmar, †Bronisław Romaniszyn, †Zofia Stachurska, †Stanisława Argasińska, Barbara Walczyńska, Helena Łazarska, Jadwiga Romańska, Henryka Januszewska, Barbara Niewiadomska, Wojciech Jan Śmietana, Daniel Kaleta, †Franciszek Delekta, †Adam Szybowski, †Christian Elssner, Zdzisława Donat, Bogusław Szynalski, Semen Szkurhan, Zofia Kilanowicz.

W 1985 roku prof. Helena Łazarska jako Kierownik Katedry Wokalistyki w Krakowie powołała do życia Międzynarodowy Konkurs Sztuki Wokalnej im. Ady Sari w Nowym Sączu. Przez wiele lat była jego kierownikiem artystycznym. Dzisiaj jest on jednym z najbardziej prestiżowych konkursów wokalnych w Europie. Od wielu lat Katedra Wokalistyki współpracuje z Operą Krakowską, co zaowocowało wieloma wspaniałymi spektaklami z udziałem studentów. Były to m.in. następujące dzieła operowe: Carmen G. Bizeta, Wolny strzelec C.M. von Webera, Czarodziejski flet W.A. Mozarta, Spiskowcy F. Schuberta, Orfeusz i Eurydyka Ch.W. Glucka, Wesele Figara  W.A. Mozarta oraz gale operowe w czasie karnawału. W ciągu ostatnich 20 lat odbyło się szereg kursów mistrzowskich. Wśród artystów zaproszonych do ich prowadzenia znaleźli się: Leopold Spitzer, Helena Łazarska, Teresa Żylis-Gara, Paul Esswood, Mariusz Kwiecień, Piotr Beczała, Michał Znaniecki, Ewa Podleś, Rannweig Braga- Postl, Teru Yoshihara.

Specyfika Katedry Wokalistyki
Studia wokalne zapewniają młodym adeptom sztuki rozwój wielopłaszczyznowy. Na pierwszym miejscu stawiana jest praca nad warsztatem wokalnym i osobowością artystyczną. Program dydaktyczny zakłada zgłębienie wszystkich epok i styli w trakcie 5-letniego trybu studiów. Równocześnie prowadzone są zajęcia dające podstawy gry aktorskiej w zakresie wiersza, prozy, recytacji i ruchu scenicznego. W ciągu całego toku studiów ważną rolę odgrywają również zajęcia zbiorowe – zespoły wokalne umożliwające pracę nad muzyką a cappella oraz oratoryjno-pieśniarskią, a także zespoły operowe nakierowane na wystawienie oper w całości lub we fragmentach, w pełnej formie scenicznej. Dużą wagę przywiązuje się także do praktyki wykonawczej. Studenci uczestniczą w wielu koncertach i audycjach organizowanych przez uczelnię. Rokrocznie zapraszani są na kursy mistrzowskie i seminaria naukowe światowej sławy wokaliści. Pedagodzy kładą duży nacisk na kształtowanie muzycznych zdolności i upodobań każdego studenta indywidualnie oraz przygotowują absolwenta do samodzielnej pracy artystycznej jako solisty.