Rada wydziału


Dziekan prof. dr hab. Agnieszka Monasterska
Prodziekan dr hab. Jacek Ozimkowski
Kierownik Katedry Wokalistyki Ks. prof. dr hab. Zdzisław Madej

prof. dr hab. Maria Seremet-Dziewięcka
prof. dr hab. Monika Swarowska-Walawska
prof. dr hab. Adam Korzeniowski
dr hab. Andrzej Biegun
dr hab. Katarzyna Oleś-Blacha
dr hab. Małgorzata Ratajczak
dr hab. Katarzyna Suska-Zagórska
dr hab. Radosław Żukowski
dr Ewelina Markiel
dr Marta Mołodyńska – Wheeler
mgr Olga Tsymbaluk
studentka Ewelina Pachnik
studentka Mariana Poltorak
student Beniamin Rafiński
student Jakub Trałka