Aktualności


Harmonogram Wydarzeń Katedry Kompozycji
2021
2022
  • 25-30.04 (Poniedziałek-Sobota) 34. Międzynarodowy Festiwal Kompozytorów w Krakowie – koncerty i wykłady
  • 16-18.05 (Poniedziałek-Środa) Próby i koncert dyplomowych utworów licencjackich – Florianka
  • 1-3.06 (Środa-Piątek) – Egzaminy końcoworoczne, Dyplom licencjacki
  • 15-17.06 (Środa-Piątek) Próby i koncert dyplomowych utworów magisterskich – Sala Koncertowa
  • 24.06 (Piątek) Egzaminy Dyplomowe Magisterskie – Prace Artystyczne