Aktualności


Harmonogram Wydarzeń Katedry Kompozycji
2021
2022
  • 9.04 (Sobota) Czy Klasycyzm i Romantyzm nadal istnieją? – koncert i burza mózgów. Godz. 18:00 Sala Kameralna
  • 25-30.04 (Poniedziałek-Sobota) 34. Międzynarodowy Festiwal Kompozytorów w Krakowie – koncerty i wykłady
  • 15.05 (Niedziela) Dyplom licencjacki Mikołaj Kaszowski – Sala Kameralna
  • 1-3.06 (Środa-Piątek) – Egzaminy końcoworoczne, Dyplom licencjacki
  • 15-17.06 (Środa-Piątek) Próby i koncert dyplomowych utworów magisterskich – Sala Koncertowa
  • 24.06 (Piątek) lub 1.07 (Piątek) Egzaminy Dyplomowe Magisterskie