Koncert Orkiestry Muzyki Nowej w Cricotece – prezentacja utworu doktorskiego Pawła Malinowskiego


Orkiestra Muzyki Nowej, fot. Bartek Barczyk

Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka wraz z Katedrą Kompozycji Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie zapraszają na koncert, który stanowić będzie część cyklu „Polifonie” Cricoteki.

Orkiestra Muzyki Nowej pod batutą Szymona Bywalca zaprezentuje między innymi utwór doktorski Pawła Malinowskiego – absolwenta AMKP, a aktualnie uczestnika Szkoły Doktorskiej AMKP w ramach programu kształcenia z kompozycji, z klasy prof. dra hab. Wojciecha Widłaka.

Partnerem koncertu jest Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, Fundusz Popierania Twórczości. Więcej informacji o koncercie na stronie Cricoteki oraz na Facebooku.

10 lipca 2022, 18:30
Cricoteka, Sala Teatralna
ul. Nadwiślańska 2/4

Artur Zagajewski (*1978)
Tired with all these, for restful death I cry* (2022) na orkiestrę kameralną i wideo

Jennifer Walshe (*1974)
Zusammen I (2014) na 10 wykonawców

Paweł Malinowski (*1994)
through the youth of these things* (2021/22) na zespół, elektronikę i obiekty

* pierwsze wykonanie

Orkiestra Muzyki Nowej
Szymon Bywalec dyrygent
Grzesiek Mart wideo

Wykonanie utworu Pawła Malinowskiego sfinansowano z dotacji na działania artystyczno-badawcze w ramach studiów doktoranckich.


fot. Sannhet Studio

Paweł Malinowski (ur. 1994 w Olsztynie) – uczestnik Szkoły Doktorskiej AMKP w zakresie kompozycji; ukończył studia w klasie kompozycji Wojciecha Widłaka, a także teorii muzyki pod kierunkiem Agnieszki Draus w Akademii Muzycznej w Krakowie; uczył się także u Nielsa Rønsholdta i Simona Steena-Andersena w Królewskiej Akademii Muzycznej w Aarhus. Swoje umiejętności poszerzał również na warsztatach i lekcjach mistrzowskich, m.in. z Richardem Ayresem, Bernhardem Langiem, Stefanem Prinsem, Kaiją Saariaho, Marco Stroppą czy Jennifer Walshe. W 2016 roku zdobył I nagrodę na 58. Konkursie Młodych Kompozytorów im. Tadeusza Bairda. Jego utwory wykonywane były podczas festiwali: Sacrum Profanum, Ostrava New Music Days, Warszawska Jesień, Musica Electronica Nova, Örebro Contemporary Music Festival, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej. Jeden ze współorganizatorów studenckiej konferencji Elementi na Akademii Muzycznej w Krakowie, która stała się najważniejszym wydarzeniem tego typu w Polsce.

www.pawelmalinowski.com


Celem projektu jest publiczna prezentacja utworu doktorskiego przeznaczonego na duży zespół instrumentalny (16 instrumentalistów i dyrygenta), wielokanałową projekcję dźwięku oraz obiekty, jako formy weryfikacji środków kompozytorskich wypracowanych w toku studiów w Szkole Doktorskiej. Badania te skupiają się na poszukiwaniach strategii kompozytorskich, umożliwiających adaptację środków narracyjnych charakterystycznych dla form teatralnych, z jednoczesnym szczególnym uwzględnieniem tradycji wykonawczej i specyfiki koncertowej sytuacji scenicznej. Planowana kompozycja stanowić będzie próbę integracji brzmieniowej zespołu instrumentalnego z materiałem elektronicznym — odtwarzanym w rozmieszczonych na estradzie głośnikach o zróżnicowanych parametrach (np. rozmiar, typ membrany, materiał, kształt) oraz sekwencji interakcji z obiektami (m.in. przedmiotami codziennego użytku, mechanizmami). Przestrzenne rozmieszczenie muzyków i przedmiotów umożliwi także naturalne różnicowanie dynamiczne kompozycji: np. poprzez gradacyjne wyzwalanie brzmień głośników i instrumentów zgodnie z ich ustawieniem względem publiczności. Obiekty zostaną także wyeksponowane i podświetlone.

Podczas pracy nad utworem wykorzystane zostaną wnioski i doświadczenia dotychczasowych projektów artystyczno-badawczych zrealizowanych podczas studiów w Szkole Doktorskiej.