Aktualności


Harmonogram Wydarzeń Katedry Kompozycji

Rok akademicki 2022/2023

  • 5-8.10 – Karol Szymanowski. Muzyka jako (prze)życie – sesja naukowa i koncerty w 140. rocznicę urodzin kompozytora
  • 13-15.10 (czwartek-sobota) – Konferencja “Strefa” (SME), walne zebrania Międzynarodowej Konfederacji Muzyki Elektroakustycznej
  • 8.11 – Sacrum Profanum: Interakcje – koncert zespołu Contemporary Music Ensemble Synaesthesis
  • 13.11 – “Idea kompozytorska a idiom instrumentalny – pole wspólne? Pole konfliktu? Muzyka gitarowa i harfowa z perspektywy kompozytora i wykonawcy” – sesja artystyczno-naukowa
  • 21-22.11 – Peter-Jan Wagemans w AMKP – warsztaty i koncert
  • 27.11 – kolejna edycja projektu “Mosty”

 

→ ARCHIWUM WYDARZEŃ