Konferencja STREFA | 13-15.10.2022


Konferencja Strefa dotyczy zarówno czasu jak i przestrzeni i ich szczególnego strefowego ujęcia w sztuce współczesnej, muzyce elektroakustycznej, sztuce audiowizualnej i interaktywnej, sztuce mediów i sztuce dźwiękowej oraz innych formach działań artystycznych z zastosowaniem współczesnej technologii, zarówno analogowej, jak i cyfrowej.

Konferencja dotyczy sztuki i nauki, objąć może swą tematyką także politykę, strategie społeczne i militarne i wiele innych. Strefowość w tych dziedzinach stała się jednym z ważniejszych wyznaczników współczesnej cywilizacji i jej kultury.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Konferencja odbędzie się od 13-15 października 2022 w budynku AMKP przy ul. św. Tomasza 43.

Strefa – zgłoszenia/call for papers

Koordynator konferencji:
prof. dr hab. Marek Chołoniewski
marek.choloniewski@amuz.krakow.pl

Projekt partnerski Międzynarodowej Konfederacji Muzyki Elektroakustycznej.

PROGRAM
13 października 2022, 20:00
Sala Koncertowa AMKP
ul. św. Tomasza 43

Koncert:

Anton Stuk russalochki go home! (2022) UAEM
Laryssa Kim Foresta Magique (2022) M&R
Jon Christopher Nelson Toward the Event Horizon (2022) * CEMI
ABC Trio Memorias de un espacio compartido (2022) FARME
Afshin Motlghfard Piece for two or three channels (2020) Spectro
Mahoor Pourmoghadam Another World (2016) Spectro
Mariana Vieira The unexpected encounter with diversity (2021) DME
Carolyn Borcherding Life Is (2018) SEAMUS
Robert McClure bloom (2021) SEAMUS
Reyes Oteo Martinete (2018) * AMEE
Pedro Linde Le vol de nuit d’Antonin Momo et Françoise Barrière (2021) AMEE
Clarence Barlow Evanescent Evidence (2021) AMEE
Stelios Giannoulakis Particle Chant (2019) HELMCA
Francis Dhomont Vol d’arondes (Flight of Swallows) (1999-2001) France

14 października 2022
Sala Kameralna AMKP
ul. św. Tomasza 43

10:00 – 10:30 Marek Chołoniewski
Wprowadzenie / Introduction

10:30 – 11:00 Myroslaw Trofymuk
The Mutezone: brief sketch of Ukrainian independent music / The Mutezone: krótki szkic ukraińskiej muzyki niezależnej

11:00 – 11:30 Dorota Błaszczak
Dźwiękowy timelapse i ekoakustyka / Sound timelapse and eco-acoustics

11:30 – 12:00 German Toro-Perez
On the epistemic potential of „live” electronic music / O epistemologicznym potencjale muzyki elektronicznej na żywo

12:00 – 12:30 Bożena Boba-Dyga
Strefa bezpieczeństwa versus strefa niepokoju na przykładzie instalacji dźwiękowej z cyklu #Soundpictures pt. Pogranicza i powidoki Bożeny Boba-Dyga / The safety zone versus the anxiety zone on the example of the sound installation from the #Soundpictures series entitled Borderlands and afterimages of Bożena Boba-Dyga

12:30 – 13:00 Adam Stanowić
Spaces, Places, and the Democratic Right to Sculpt: reflections on three recent acousmatic compositions / Przestrzenie, miejsca i demokratyczne prawo do rzeźby: refleksje na temat trzech ostatnich kompozycji akusmatycznych

13:00 – 13:30 Todor Todorof
Reflexions about my compositional processes, their evolution and the importance of the musical gesture / Refleksje na temat moich procesów kompozytorskich, ich ewolucji i znaczenia gestu muzycznego

14:30 – 15:00 Piotr Peszat
Non-Lieux #1 (Kraków, św. Tomasza 43)

15:00 – 15:30 Artur Tajber
Sekwencja czasu / Time sequence

15:30 – 16:00 Monika Tomaszewska
Zamiana ról. Wpływ artywizmu na indyferencję współczesnego człowieka / Reverse of roles. The influence of artivism on the indifference of modern man

16:00 – 16:30 Paweł Malinowski
Cyfrowe narzędzie wspierające proces kompozycji na zespół instrumentalny / A digital tool supporting the process of composition for an instrumental ensemble

14 października 2022, 19:00
Sala Koncertowa AMKP
ul. św. Tomasza 43

Koncert:

Piotr Roemer Panopticum. Is this the end? (2020) * PSeME
Edward Sielicki Big Softness (2022) * PSeME

Karol Żmija perkusja / percussion
Edward Sielicki elektronika / electronics

Harmony Macédonie (2021) ICST
Manolo Müller mubtuuukbbunh (2021) ICST
Axel Kolb Billes (2022) ICST
Dimitri Coppe Fragment of a life (2022) FeBeME
Raphaël Vens Dans les spires du serpent (2022) FeBeME
Charo Calvo Le goût des titres (The Taste of a Title) (2022) FeBeME
Todor Todoroff Tant de souvenirs (2022) FeBeME
Adam Stanović Baltazar’s Adventure Through the Great Machine (2019) BEAN
Berk Yagli Ideological Distortion (2020) BEAN
Manuel Rocha Iturbide Ecosistemas (2009) AARSOM
Antonio Russek Eight Short Pieces (2019) AARSOM
Mauricio San Emeterio Valdéz Post Vodnikova 2 (2017) AARSOM
Oleksandr Chornyi Umbra (2022) UAEM

Anastazja Krewniak skrzypce / violin
Jeremy Wexler elektronika / electronics

15 października 2022
Sala Kameralna AMKP
ul. św. Tomasza 43

10:00 – 10:30 Maciej Walczak
Ostrożnie z energią… /Carefully with energy…

10:30 – 11:00 Annika Mikołajko
„She divine” – kosmologiczne miniatury na sopran solo / „She divine” – cosmological miniatures for soprano solo

11:00 – 11:30 Łukasz Szałankiewicz
Tymczasowe strefy autonomiczne / Temporary autonomous zones

11:30 – 12:00 Artur Lis
Falostrefa / Wavezone

12:00 – 12:30 Piotr Madej
Strefa zgniotu. Jesteś tam? Interpretacja tkaniny jako nośnika informacji muzycznej / Crush zone. Are you there? Interpretation of the fabric as a carrier of musical information

12:30 – 13:30 dyskusja / discussion

15 października 2022, 19:00
Sala Koncertowa AMKP
ul. św. Tomasza 43

Koncert:

Maciej Walczak Energetyk (2022) * Strefa PSeME
Simonluca Laitempergher Prima Ipotesi sul reale (2019-2021) Tempo Reale
Łukasz Szałankiewicz Leon Kowalski, serial number N6MAC41717 (2021) Strefa PSeME
Ujif_Notfound TER.RAIN #18 5 19 21 18 18 5 3 20 9 15 14 (2022) UAEM
Dimitris Karageorgos Xerakas (2020) Strefa HELMCA
Olena Ilnytska Univers vivant (2022) Strefa UAEM
Juan Luis de Pablo Enriquez Rohen She-Divine (2004) * Strefa

Annika Mikołajko-Osman sopran / soprano

Panayiotis Kokoras Stone Age (2022) Strefa CEMI
Piotr Peszat Non-Lieux #1 (Kraków, św. Tomasza 43) (2022) * Strefa PSeME

Piotr Peszat elektronika na żywo / live electronics
* prawykonanie światowe / World premiere