prof. dr h.c. mult. Krzysztof Penderecki (1933-2020)


fot. Bruno Fidrych
fot. Bruno Fidrych

Jesteśmy dumni z tego, że było nam dane żyć i pracować wspólnie z Maestro Krzysztofem Pendereckim. Wielu z nas miało możliwość czerpania z Jego niezwykłych doświadczeń w osobistym kontakcie z Nim, podczas wykładów i spotkań, a przede wszystkim w żywym obcowaniu z Jego twórczością i refleksją. Wybitne dzieła Profesora skupiły uwagę całego świata i na stałe weszły do kanonu muzyki europejskiej, rzucając przy tym światło na zjawisko polskiej szkoły kompozytorskiej oraz przyciągając do krakowskiej Akademii młodzież z wielu krajów i kontynentów.

Profesor Krzysztof Penderecki będąc obywatelem globu pozostawał wierny Polsce i Krakowowi. W sposób szczególny był wierny swojej macierzystej Uczelni, Akademii Muzycznej w Krakowie i jej Katedrze Kompozycji. Dawał temu wyraz niejednokrotnie, zarówno w wypowiedziach jak i działaniach, wspierając Akademię swym nazwiskiem i autorytetem w momentach dla niej trudnych, prowadząc jako dyrygent wykonania swych dzieł z udziałem połączonych zespołów akademickich, dając osobisty imienny patronat konkursom i najważniejszym projektom artystycznym. Przez ponad 60 lat pozostawał związany z Akademią jako jej profesor, doktor honoris causa, kierownik Katedry Kompozycji, a w latach 1972-87 rektor.