Teoria muzyki – Studia II stopnia


Dla kogo:

 • dla absolwentów licencjackich studiów muzycznych
 • dla osób zainteresowanych mechanizmami zarządzania życiem muzycznym w kraju i zagranicą
 • dla krytycznych czytelników fachowych publikacji muzykologicznych
 • dla młodych filozofów, chcących wpłynąć na opinie na temat istoty muzyki
 • dla zaawansowanych interpretatorów, chcących rozwinąć swój warsztat analityczny

Nauczysz się:

 • wyrażać sądy o muzyce
 • pisać i mówić w sposób wysoce wykwalifikowany o jej istocie
 • organizować koncerty
 • dbać o wysoki poziom artystyczny projektów naukowo-muzycznych
 • współtworzyć środowisko muzyczne

Po studiach możesz zostać:

 • krytykiem muzycznym
 • autorem książek i artykułów o muzyce
 • animatorem życia muzycznego
 • uczestnikiem życia naukowo-badawczego
 • uczestnikiem światowych kongresów, konferencji i sympozjów
 • twórcą międzynarodowych projektów
 • wykładowcą / prelegentem
 • nauczycielem w szkołach muzycznych II st.
 • szefem instytucji kulturalnych
 • kandydatem na studia w szkole doktorskiej