Koło Naukowe Studentów Teorii Muzyki


Koło Naukowe Studentów Teorii Muzyki skupia swoją działalność wokół organizacji sesji naukowych, paneli dyskusyjnych, udziału w wydarzeniach muzycznych (festiwale, koncerty) oraz aktywności prelegenckiej i redakcyjnej. Uczestnictwo w projektach pozwala studentowi zintegrować się ze środowiskiem Uczelni, rozwijać warsztat naukowy i publicystyczny oraz zdobywać doświadczenie w przyszłym zawodzie. Do ostatnich osiągnięć członków Koła należy zaliczyć: udział studentów w 5. Festiwalu Prawykonań w Katowicach (III 2013), Międzynarodowej Konferencji … Pokolenie 33. Bujarski, Górecki, Penderecki w Akademii Muzycznej w Krakowie (XI 2013), Międzynarodowym Sympozjum Naukowym Beethoven i idea wolnościw ramach 18. Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena (IV 2014), 57. MFMW Warszawska Jesień (IX 2014), konferencjach studenckich w Akademiach Muzycznych we Wrocławiu (Wieloznaczność dźwięku, IV 2014) i Katowicach (Młoda muzyka polska, V 2014). Uczestnictwo w festiwalach zazwyczaj owocuje publikacją recenzji z koncertów na stronie www.polskamuza.eu.
Najświeższym wydarzeniem było uczestnictwo w sesji naukowej Pozostać wiernym sobie. Andrzej Panufnik i kompozytorzy emigracyjni XX wieku w ramach 4. Dni Muzyki: Andrzej Panufnik (X 2014) organizowanej przez Akademię Muzyczną w Krakowie.

Najważniejszym projektem koła jest cykliczna Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów ELEMENTI. W roku 2013 odbyła się jej pierwsza edycja skupiona na kolorze w muzyce, w 2014 druga, dotycząca czasu i przestrzeni. W roku 2015 planujemy kolejną – pod hasłem INSTRUMENT.

Opiekunem Koła Naukowego jest dr Iwona Sowińska-Fruhtrunk.

Zarząd Koła w roku akademickim 2023/2024
Przewodnicząca – Aniela Marczyk
Zastępca Przewodniczącej – Gabriela Nalepa
Sekretarz – Weronika Gryboś

e-mail: knteorii.amuzkr@gmail.com


Zarząd Koła w roku akademickim 2022/2023
Przewodniczący – Kacper Staniak
Zastępca Przewodniczącego – Maciej Miziołek
Sekretarz – Jakub Galica

Zarząd Koła w roku akademickim 2021/2022
Przewodniczący – Kacper Staniak
Zastępca Przewodniczącego – Krzysztof Marucha
Sekretarz – Weronika Gryboś