Koło Naukowe Historycznych Praktyk Wykonawczych


powstało w lutym 2015 roku z inicjatywy studentów Katedry Muzyki Dawnej Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie.
Głównym jego założeniem jest rozpowszechnianie wykonawstwa historycznego oraz doskonalenie umiejętności w zakresie technik gry i interpretacji muzyki dawnej.
Koło realizuje swoje cele poprzez organizację oraz współtworzenie sympozjów, sesji naukowych, warsztatów oraz kursów mistrzowskich prowadzonych przez uznanych teoretyków, pedagogów i muzyków.
Swoją działalność upowszechniać będzie dzięki projektom orkiestrowym i koncertom kameralnym na terenie uczelni oraz poza nią. Organizuje także studenckie audycje muzyki dawnej, mające na celu zaprezentowanie programu solowego i kameralnego realizowanego na zajęciach.
Koło ma również w planach utworzenie samodzielnej Orkiestry Koła Naukowego Historycznych Praktyk Wykonawczych, gotowej na współpracę z różnymi instytucjami kulturalnymi i orkiestrowymi na terenie Polski i za granicą.
Organizacja zabiega o pozyskiwanie grantów i sponsorów na rzecz rozwoju działalności Koła oraz Katedry Muzyki Dawnej, jak i materiałów nutowych, książek oraz artykułów związanych z muzyką dawną i historycznym wykonawstwem.
Koło aspiruje także do współpracy z artystami zajmującymi się sztuką nie tylko w dziedzinie muzyki.

Opiekun Koła Naukowego – dr Aleksander Mocek

Prezydium Koła w roku akademickim 2020/2021:
Przewodnicząca –  Zuzanna Kozłowska
Zastępca Przewodniczącej – Klaudia Łoboda
Sekretarz – Weronika Potępa