Koło Naukowe Altowiolistów


Koło Naukowe Altowiolistów powstało we wrześniu 2022 roku.

Cele koła:

  • działalność popularyzatorska mająca na celu krzewienie wiedzy i pogłębianie zainteresowań związanych z muzyką altówkową,
  • umożliwianie wymiany doświadczeń i prezentowania wyników własnych prac naukowo-badawczych oraz artystycznych przez studentów i absolwentów klas altówki,
  • integracja środowiska studenckiego,

Cele te będą realizowane poprzez:

  • organizowanie koncertów koła,
  • kursy mistrzowskie z wybitnymi altowiolistami,
  • organizowanie wyjazdów na wydarzenia muzyczne w kraju i za granicą,
  • organizowanie wydarzeń artystycznych dla członków koła,
  • promowanie muzyki altówkowej.

Opiekunem Koła jest dr hab. Maria Shetty.

Prezydium Koła w roku akademickim 2023/2024:

Przewodniczący – Adrian Chrzanowski
Zastępca Przewodniczącego – Agnieszka Siedlik
Sekretarz – Emilia Łachut

 


Prezydium Koła w roku akademickim 2022/2023:

Przewodniczący – Maksymilan Frach
Zastępca Przewodniczącego – Monika Zarotyńska
Sekretarz – Dominika Papiernik