Koło Naukowe Studentów Kompozycji “Il Cannone”


Koło Naukowe Studentów Kompozycji Akademii Muzycznej w Krakowie Il Cannone powstało w roku akademickim 2010/2011 z inicjatywy trzech studentów kompozycji: Anny Stachurskiej, Michała Jakuba Papary oraz Piotra Roemera.

Głównym celem działalności Koła jest integracja środowiska studentów kompozycji Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie. Rozwój własnych osobowości artystycznych członkowie Koła starają się realizować poprzez wzajemne poznawanie swojej twórczości oraz poglądów estetycznych i etycznych, a także kontakt z wykładowcami zarówno Akademii Muzycznej w Krakowie, jak również innych uczelni.

Do zadań Koła należy m.in. organizowanie koncertów oraz innych wydarzeń naukowych i artystycznych promujących muzykę współczesną, w szczególności tworzoną przez studentów Uczelni. Jednymi z ważniejszych osiągnięć Il Cannonesą:
– organizacja wyjazdów na festiwale muzyczne (m.in. Festiwal Prawykonań w Katowicach, Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień);
– stworzenie książki (zbiór esejów) dotyczących tematyki muzyki współczesnej w oparciu o 54. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień;
– współpraca z Kołem Naukowym Studentów Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. S.Moniuszki w Gdańsku;
– współorganizacja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Elementi:Color oraz towarzyszącego jej Koncertu Kompozytorskiego (Akademia Muzyczna w Krakowie, marzec 2013).

W roku akademickiego 2012/2013 opiekę nad Kołem sprawował również prof. Marek Chołoniewski.

Od początku istnienia Koła, jego opiekunem jest prof. dr hab. Anna Zawadzka-Gołosz.

Od roku akademickiego 2020/2021 Opiekunem Koła jest dr Jarosław Płonka.

Prezydium Koła w roku akademickim 2023/2024:
Przewodniczący –  Matteo Gurrieri
Zastępca Przewodniczącego – Maciej Bieniawski
Sekretarz – Julia Piasecka

 


Prezydium Koła w roku akademickim 2022/2023:
Przewodniczący – Jakub Borodziuk
Zastępca Przewodniczącego – Maciej Bieniawski
Sekretarz – Julia Piasecka

Prezydium Koła w roku akademickim 2021/2022:
Przewodniczący –  Damian Raźny
Zastępca Przewodniczącego – Karol Augustyniak
Sekretarz  – Jakub Borodziuk

Prezydium Koła w roku akademickim 2020/2021:
Przewodnicząca –  Oktawia Pączkowska
Zastępca Przewodniczącej – Paweł Malinowski
Sekretarz  – Krystian Neścior

Prezydium Koła w roku akademickim 2019/2020:
Przewodnicząca –  Oktawia Pączkowska
Zastępca Przewodniczącej – Paweł Malinowski
Sekretarz  – Artur Kryvych

Prezydium Koła w roku akademickim 2018/2019:
Przewodnicząca –  Monika Szpyrka
Zastępca Przewodniczącej – Michał Dorman
Sekretarz  – Oktawia Pączkowska

Prezydium Koła w roku akademickim 2017/2018:
Przewodniczący –  Karol Osman
Zastępca Przewodniczącego – Paweł Malinowski
Sekretarz  – Julia Janiak

Prezydium Koła w roku akademickim 2016/2017:
Przewodniczący –  Paweł Malinowski
Wiceprzewodnicząca – Monika Szpyrka
Sekretarz  – Karol Osman

Prezydium Koła w roku akademickim 2015/2016:
Przewodnicząca: Monika SZPYRKA
V-ce Przewodniczący: Szymon Stanisław STRZELEC
Sekretarz: Paweł MALINOWSKI

Prezydium Koła w roku akademickim 2014/2015:
Przewodnicząca: Monika Szpyrka
V-ce Przewodniczący: Szymon Stanisław Strzelec
Sekretarz: Paweł Malinowski

Prezydium Koła w roku akademickim 2013/2014:
Przewodniczący: Szymon Stanisław Strzelec
(e-mail: szymon.s.strzelec@gmail.com)
Wiceprzewodniczący: Błażej Wincenty Kozłowski
Sekretarz: Paulina Łuciuk

Prezydium Koła w roku akademickim 2012/2013:
Przewodniczący: Szymon Stanisław Strzelec
Wiceprzewodniczący: Piotr Roemer
Sekretarz: Renate Stivrina

Prezydium Koła w roku akademickim 2011/2012:
Przewodnicząca: Martyna Kosecka
Wiceprzewodnicząca: Anna Weber
Sekretarz: Kamil Kruk

Prezydium Koła w roku akademickim 2010/2011
Przewodnicząca: Martyna Kosecka
Wiceprzewodniczący: Piotr Roemer
Sekretarz: Michał Jakub Papara