Koło Naukowe Emisji Głosu


Koło Naukowe Emisji Głosu studentów kierunku: Edukacja Artystyczna w zakresie Sztuki Muzycznej Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie powstało w roku akademickim 2011/2012 z inicjatywy 2 studentek: Ilony Szczepańskiej i Anny Piwowar.

Głównym celem działalności Koła jest integracja środowiska studentów Edukacji Artystycznej w zakresie Sztuki Muzycznej Akademii Muzycznej w Krakowie. Ponadprogramowe poszerzanie wiedzy i umiejętności w zakresie emisji głosu, kontakt z wykładowcami Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie oraz innych uczelni, pozwala na rozwój twórczych osobowości członków Koła.

Do zadań Koła należy organizacja koncertów, warsztatów, konferencji i innych wydarzeń kulturalno – naukowych, organizowanych zarówno w Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie, jak i poza nią.

Opiekunem Koła jest prof. dr hab. Włodzimierz Siedlik.

Prezydium Koła w roku akademickim 2021/2022:
Przewodnicząca – Joanna Kosiba
Zastępca Przewodniczącej – Martyna Dymura
Sekretarz  – Khrystyna Domaratska