Koło Naukowe Studentów Dyrygentury


Koło Naukowe Studentów Dyrygentury powstało w listopadzie 2013 roku z inicjatywy studenta Błażeja W. Kozłowskiego.

Celem Koła jest integracja środowiska studentów Dyrygentury, rozwój osobowości artystycznych i techniki dyrygenckiej, wymiana doświadczeń zawodowych, poznawanie swoich postaw estetycznych, etycznych oraz kontakt z dyrygentami zarówno wykładającymi na Akademii Muzycznej w Krakowie jak i spoza uczelni. Do zadań koła należy m.in. organizowanie spotkań z dyrygentami, wejść na próby orkiestr prowadzonych przez wybitnych dyrygentów, koncertów prowadzonych przez studentów dyrygentury, paneli dyskusyjnych wraz z prezentacją nagrań audio/video studentów, jak również wielkich dzieł w wybitnych interpretacjach.

Od początku istnienia koła, jego opiekunem jest prof. dr hab. Rafał Jacek Delekta

Prezydium Koła w roku akademickim 2023/2024:
Przewodniczący – Jan Sułkowski
Zastępca Przewodniczącego – Leonard Pawłowski
Sekretarz – Gabriela Nalepa

 


Prezydium Koła w roku akademickim 2022/2023:
Przewodniczący – Tomasz Kwapisz
Zastępca Przewodniczącego – Maria Bazou
Sekretarz – Yarema Korolyshyn