Koło Naukowe Studentów Rytmiki


W maju 2013 roku powstało Koło Naukowe Studentów Rytmiki Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie.

Głównym celem to przede wszystkim integracja środowiska studentów przedmiotu “Rytmika” oraz wszystkich studentów Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie, poszerzanie wiedzy i umiejętności w zakresie metody Emila Jaques-Dalcroze’a, organizacja koncertów, warsztatów, konferencji i innych wydarzeń.

Opiekun Koła w roku akademickim 2022/2023 – mgr Kinga Rolka

Prezydium Koła w roku akademickim 2022/2023:
Przewodnicząca – Agata Styczyńska
Zastępca Przewodniczącej – Zuzanna Sobczak
Sekretarz – Zofia Prytuła


Prezydium Koła w roku akademickim 2021/2022:
Przewodnicząca – Gabriela Łasak
Zastępca Przewodniczącej – Aleksandra Sobczak
Sekretarz – Aleksandra Gorgoń