Koło Naukowe Studentów Rytmiki


W maju 2013 roku powstało Koło Naukowe Studentów Rytmiki Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie.

Głównym celem to przede wszystkim integracja środowiska studentów przedmiotu “Rytmika” oraz wszystkich studentów Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie, poszerzanie wiedzy i umiejętności w zakresie metody Emila Jaques-Dalcroze’a, organizacja koncertów, warsztatów, konferencji i innych wydarzeń.

Opiekun Koła w roku akademickim 2020/2021 – mgr Kinga Rolka

Prezydium Koła w roku akademickim 2020/2021:
PrzewodniczącaGabriela Łasak
Zastępca Przewodniczącej –  Marta Kozińska
Sekretarz  – Aleksandra Sobczak