Koło Naukowe Pianistów


Koło Naukowe Pianistów powstało w 2011 r. przy Katedrze Fortepianu na Wydziale Instrumentalnym. Celem jego działalności jest umożliwienie zainteresowanym studentom m.in. poznawania rzadziej wykonywanej literatury fortepianowej, poszerzania umiejętności i zainteresowań wykonawczych poprzez udział w kursach mistrzowskich i warsztatach, osobisty kontakt z zapraszanymi wykładowcami czy wzajemną wymianę doświadczeń estradowo-konkursowych. Członkostwo w Kole stwarza także jego członkom możliwość rozwinięcia szerszej niż oferowana w programie studiów działalności artystyczno-naukowej dzięki regularnym koncertom, zarówno quodlibetowym (o dowolnym repertuarze), jak i monograficznym (poświęconym wybranemu kompozytorowi, stylowi czy epoce), panelom dyskusyjnym, biernemu i czynnemu udziałowi w kursach, wyjazdom na ciekawsze wydarzenia pianistyczne, realizacji nagrań oraz współpracy z innymi organizacjami studenckimi i artystycznymi w kraju i za granicą.

Opiekę nad Kołem od roku akademickiego 2022/23 sprawuje dr Piotr Kowal.

Prezydium Koła w roku akademickim 2023/2024:
Przewodniczący – Jonasz Jochemczyk
Wiceprzewodniczący – Jakub Staśto
Wiceprzewodnicząca – Karolina Kaczówka
Sekretarz – Grzegorz Witkowski


Prezydium Koła w roku akademickim 2022/2023:
Przewodniczący – Jonasz Jochemczyk
Wiceprzewodniczący – Jakub Staśto
Wiceprzewodnicząca – Karolina Kaczówka
Sekretarz – Grzegorz Witkowski

Prezydium Koła w roku akademickim 2021/2022:
Przewodniczący – Jonasz Jochemczyk
Wiceprzewodnicząca – Gabriela Kołodziej
Wiceprzewodniczący – Jakub Staśto
Sekretarz  – Grzegorz Witkowski

e-mail: kolo.naukowe.pianistow@gmail.com