Koło Naukowe Pianistów


Koło Naukowe Pianistów powstało w 2011 r. przy Katedrze Fortepianu na Wydziale Instrumentalnym. Celem jego działalności jest umożliwienie zainteresowanym studentom m.in. poznawania rzadziej wykonywanej literatury fortepianowej, poszerzania umiejętności i zainteresowań wykonawczych poprzez udział w kursach mistrzowskich i warsztatach, osobisty kontakt z zapraszanymi wykładowcami czy wzajemną wymianę doświadczeń estradowo-konkursowych. Członkostwo w Kole stwarza także jego członkom możliwość rozwinięcia szerszej niż oferowana w programie studiów działalności artystyczno-naukowej dzięki regularnym koncertom, zarówno quodlibetowym (o dowolnym repertuarze), jak i monograficznym (poświęconym wybranemu kompozytorowi, stylowi czy epoce), panelom dyskusyjnym, biernemu i czynnemu udziałowi w kursach, wyjazdom na ciekawsze wydarzenia pianistyczne, realizacji nagrań oraz współpracy z innymi organizacjami studenckimi i artystycznymi w kraju i za granicą.

Opiekę nad Kołem sprawuje dr hab. Marek Szlezer, prof. AMKP

Prezydium Koła w roku akademickim 2020/2021:
Magdalena Wojtczak- przewodnicząca
Małgorzata Kruczek- wiceprzewodnicząca I
Gabriela Kołodziej – wiceprzewodnicząca II
Dominik Gilewski – sekretarz

e-mail: kolo.naukowe.pianistow@gmail.com