Międzywydziałowe Koło Naukowe Muzyki Filmowej


Międzywydziałowe Koło Naukowe Muzyki Filmowej powstało w  roku akademickim 2019/2020 z inicjatywy studentów Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie. Skupia adeptów różnych specjalności (teoria muzyki, kompozycja, wokalistyka, instrumentalistyka, edukacja muzyczna), a głównym celem jego działalności jest integracja muzyków zainteresowanych kinem. Aktywność Koła koncentruje się przede wszystkim na wymianie poglądów oraz zdobywaniu wiedzy niezbędnej do podjęcia współpracy z reżyserami filmowymi i teatralnymi, także na promocji muzyki filmowej w środowisku akademickim poprzez organizację koncertów oraz spotkań z wybitnymi kompozytorami, reżyserami dźwięku czy osobami pracującymi w branży kinematograficznej. W planach Koła znajduje się  aktywne uczestnictwo w festiwalach filmowych (w tym w Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie) oraz nawiązanie współpracy z krakowskimi szkołami filmowymi i teatralnymi w zakresie tworzenia muzyki do etiud filmowych.

Opiekunem Koła jest dr Maria Wilczek-Krupa

Prezydium Koła w roku akademickim 2020/2021:
Przewodniczący – Dawid Kopp
Zastępca Przewodniczącego –  Mikołaj Kaszowski
Sekretarz – Filip Baracz