Koło Naukowe ‘Przemyska Jazz’


Powstałe w 2013 roku Koło Naukowe Przemyska Jazz skupia studentów i doktorantów Katedry Muzyki Współczesnej, Jazzu i Perkusji.
Głównym celem koła jest dążenie do rozwoju artystycznego, naukowego i integracji środowiska akademickiego specjalności jazzowych poprzez organizację i uczestnictwo w dyskusjach, kursach, wykładach i koncertach.

Opiekunem koła naukowego jest prof. dr hab. Tomasz Kudyk.

Prezydium Koła w roku akademickim 2021/2022:
Przewodniczący – Piotr Szałajko
Zastępca Przewodniczącego – Katherine Zyabluk
Sekretarz – Patryk Gajda

Kontakt: przemyska.jazz@gmail.com