Koło Naukowe Wiolonczelistów


Koło Naukowe Wiolonczelistów działające przy Katedrze Wiolonczeli i Kontrabasu Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie zostało założone w roku 2013.

Powstałe z inicjatywy studentów, Koło ma na celu pogłębianie zainteresowań związanych z muzyką wiolonczelową. Wymiana doświadczeń pomiędzy studentami i prezentowanie wyników własnych prac naukowo-badawczych oraz artystycznych jest jednym z głównych zamierzeń Koła Wiolonczelowego. Umożliwienie współpracy pomiędzy wiolonczelistami z polskich i zagranicznych ośrodków muzycznych, jak również propagowanie wśród studentów najnowszych nagrań i publikacji dotyczących muzyki wiolonczelowej ma za zadanie pogłębiać wiedzę na temat interpretacji muzycznej oraz warsztatu. Promocja studentów klas wiolonczeli, integracja środowiska studenckiego, rozwijanie osobowości artystycznej, to założenia, które Koło realizuje m.in. poprzez organizację kursów i koncertów. Wyżej wymienione cele mają również za zadanie przygotować przyszłą kadrę naukową i dydaktyczną.

Opiekę nad kołem sprawuje prof. dr hab. Jan Kalinowski.

Prezydium Koła w roku akademickim 2023/2024:
Przewodniczący – Paweł Czarakcziew
Zastępca Przewodniczącego – Martyna Miodońska-Żmija
Sekretarz  – Emilia Kopeć

 


 

Prezydium Koła w roku akademickim 2022/2023:
Przewodniczący – Paweł Czarakcziew
Zastępca Przewodniczącego – Valentyna Chekamova
Sekretarz – Zofia Bętkowska

Prezydium Koła w roku akademickim 2021/2022:
Przewodniczący – Paweł Czarakcziew
Zastępca Przewodniczącego – Monika Butryn
Sekretarz  – Klaudia Borowiec