Koło Naukowe Oboistów


Koło Naukowe Oboistów działające przy Katedrze Instrumentów Dętych Drewnianych i Akordeonu powstało w 2016 r. z inicjatywy studentów klasy oboju prof. dra hab. Marka Mleczki. Celem Koła jest pogłębianie zainteresowań związanych z muzyką obojową, propagowanie wśród studentów najnowszych nagrań i publikacji, promocja studentów klas oboju oraz integracja środowiska studenckiego. Członkowie Koła poszerzają swoje umiejętności poprzez organizowanie koncertów we współpracy z zaproszonymi studentami innych uczelni muzycznych w Polsce, gromadzenie literatury fachowej, a także aktywny udział w seminariach i kursach dotyczących muzyki obojowej.

Opiekę nad Kołem Naukowym Oboistów sprawuje prof. dr hab. Marek Mleczko.

Prezydium Koła w roku akademickim 2020/2021:
Przewodnicząca –  Małgorzata Sobczyk
Zastępca Przewodniczącej – Marta Wawrzeń
Sekretarz – Dominika Cielecka