Koło Naukowe Skrzypków


Koło powstało w roku 2016.

Cele Koła:
– działalność popularyzatorska mająca na celu krzewienie wiedzy i pogłębianie zainteresowań związanych z muzyką skrzypcową,
– umożliwienie wymiany doświadczeń i prezentowania wyników własnych działań naukowych i artystycznych przez studentów, doktorantów i absolwentów klas skrzypiec,
– integracja środowiska studenckiego,
– rozwijanie zainteresowań oraz osobowości artystycznej członków Koła.

Cele te będą realizowane poprzez:
– organizowanie audycji i koncertów studentów klas skrzypiec, zaproszonych studentów z innych klas oraz wydziałów Akademii, jak również studentów z innych uczelni,
– organizowanie i udział w seminariach i kursach dotyczących szeroko pojętej muzyki skrzypcowej,
– organizowanie konferencji, sympozjów, zjazdów i obozów naukowych,
– organizowanie wyjazdów na wydarzenia muzyczne w kraju i za granicą,
– promowanie własnych osiągnięć artystycznych i naukowych w kraju i za granicą.

Opiekunem Koła jest dr hab. Oriana Masternak.

Prezydium Koła w roku akademickim 2023/2024:
Przewodnicząca – Julia Stompór
Zastępca Przewodniczącej – Aga Wójcik
Sekretarz – Nikodem Frach

 


Prezydium Koła w roku akademickim 2022/2023:
Przewodnicząca – Julia Stompór
Zastępca Przewodniczącej – Nikodem Frach
Sekretarz – Zuzanna Serafin

Prezydium Koła w roku akademickim 2021/2022:
Przewodnicząca – Julia Stompór
Zastępca Przewodniczącej – Nikodem Frach
Sekretarz  – Zuzanna Serafin