Koło Naukowe Studentów Edukacji Artystycznej Szkolnej


Koło Naukowe Studentów Edukacji Artystycznej Szkolnej założone w kwietniu 2006 roku działa przy Instytucie Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej Wydziału Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej. W ramach działalności organizowane są koncerty edukacyjne dla dzieci, spotkania z wybitnymi pedagogami muzyki z Polski i z zagranicy. Członkowie koła biorą czynny udział w badaniach przeprowadzanych przez naszą uczelnię, w organizacji konferencji naukowych, a także uczestniczą w warsztatach metodycznych i ogólnopolskich konferencjach naukowych.

Opiekunem Koła Naukowego jest dr hab. Anna Kalarus.

Prezydium Koła w roku akademickim 2023/2024:
Przewodnicząca – Michalina Nowicka
Zastępca przewodniczącej – Wojciech Góralczyk
Skarbnik – Dominik Nowicki


Prezydium Koła w roku akademickim 2022/2023:
Przewodnicząca – Michalina Szafran
Zastępca przewodniczącej – Joanna Zając
Skarbnik – Dominik Nowicki

Prezydium Koła w roku akademickim 2021/2022:
Przewodnicząca – Michalina Szafran
Zastępca przewodniczącej – Karolina Świstak
Skarbnik – Joanna Zając