Koło Naukowe Studentów Edukacji Artystycznej Szkolnej


Koło Naukowe Studentów Edukacji Artystycznej Szkolnej założone w kwietniu 2006 roku działa przy Instytucie Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej Wydziału Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej. W ramach działalności organizowane są koncerty edukacyjne dla dzieci, spotkania z wybitnymi pedagogami muzyki z Polski i z zagranicy. Członkowie koła biorą czynny udział w badaniach przeprowadzanych przez naszą uczelnię, w organizacji konferencji naukowych, a także uczestniczą w warsztatach metodycznych i ogólnopolskich konferencjach naukowych.
Opiekunem Koła Naukowego jest dr hab. Anna Kalarus.

Prezydium Koła w roku akademickim 2020/2021:
Przewodnicząca – Karolina Świstak
Wiceprzewodnicząca – Julia Galaksy
Sekretarz – Maksymilian Żelazny