Organowe Koło Naukowe ZECER


Organowe Koło Naukowe „Zecer” istnieje od stycznia 2002 roku przy Katedrze Organów Wydziału Instrumentalnego. Do głównych celów koła należy: integracja środowiska organistów Wydziału Instrumentalnego i Instytutu Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej na płaszczyźnie naukowo-badawczej oraz inspirowanie działań naukowych, także wśród studentów innych wydziałów. Zakresem działania koła naukowego są: spotkania i dyskusje dotyczące wybranej problematyki wykonawczej oraz budownictwa organowego, koncerty, warsztaty i sesje prezentujące prace naukowo-badawcze, nawiązywanie kontaktów ze studentami organów innych uczelni.

Opiekunem Koła Naukowego jest dr Daniel Prajzner

Prezydium Koła w roku akademickim 2020/2021:
PrzewodniczącyMichał Wolan
Zastępca Przewodniczącego – Kinga Szalecka
Sekretarz – Piotr Michalik

organowekolonaukowezecer@gmail.com