Organowe Koło Naukowe ZECER


Organowe Koło Naukowe „Zecer” istnieje od stycznia 2002 roku przy Katedrze Organów Wydziału Instrumentalnego. Do głównych celów koła należy: integracja środowiska organistów Wydziału Instrumentalnego i Instytutu Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej na płaszczyźnie naukowo-badawczej oraz inspirowanie działań naukowych, także wśród studentów innych wydziałów. Zakresem działania koła naukowego są: spotkania i dyskusje dotyczące wybranej problematyki wykonawczej oraz budownictwa organowego, koncerty, warsztaty i sesje prezentujące prace naukowo-badawcze, nawiązywanie kontaktów ze studentami organów innych uczelni.

Opiekun Koła – dr hab. Arkadiusz Bialic

Prezydium Koła w roku akademickim 2021/2022:
Przewodniczący – Jakub Kapała
Zastępca Przewodniczącego – Grzegorz Łach
Sekretarz – Weronika Karolczuk

organowekolonaukowezecer@gmail.com