Koło Naukowe Dyrygentury Chóralnej Studentów Kierunku Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej


Koło Naukowe Dyrygentury Chóralnej Studentów kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej powstało na początku roku 2014 z inicjatywy 3 studentek studiów II stopnia specjalności Prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych: Joanny Niechaj, Gabrieli Jaskierni i Agnieszki Ryczko.

Celem działalności Koła jest integracja środowiska studentów Edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie, poszerzanie wiedzy i umiejętności w zakresie dyrygentury chóralnej oraz metodyki pracy z zespołem, kontakt z wykładowcami Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie oraz innych uczelni, wpływ na rozwój osobowości twórczej członków Koła.

Do głównych zadań Koła należy organizacja koncertów, sesji naukowych i innych wydarzeń kulturalno-naukowych, organizowanych zarówno w Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie, jak i poza nią, udział w konkursach dyrygenckich, próbach oraz koncertach wybitnych dyrygentów.

Opiekun Koła: dr Joanna Wójtowicz.

Od roku akademickiego 2023/2024 funkcję Opiekuna Koła sprawuje w zastępstwie prof. dr hab. Maciej Tworek.

Prezydium Koła w roku akademickim 2023/2024:
Przewodniczący – Dominik Radoń
Wiceprzewodnicząca – Karolina Świstak
Sekretarz  – Sebastian Szydło

 


Prezydium Koła w roku akademickim 2022/2023:
Przewodnicząca – Karolina Zygarlicka
Zastępca Przewodniczącej– Marta Ruszkowicz
Sekretarz – Joanna Kosiba

Prezydium Koła w roku akademickim 2021/2022:
Przewodnicząca – Marta Ruszkowicz
Wiceprzewodnicząca–  Anna Sułkowska-Migoń
Sekretarz  – Karolina Zygarlicka