Koło Naukowe Studentów Wydziału Wokalno-Aktorskiego


Koło Naukowe Studentów Wokalistyki gromadzi studentów Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie. Celem, jaki połączył studentów i zachęcił do utworzeniu koła, jest wzbogacanie wiedzy na temat wokalistyki oraz dziedzin pokrewnych, a także próba podjęcia problematyki badawczej z tego zakresu. Wśród wyznaczonych planów jest również popularyzacja wiedzy na ten temat, prezentowana w różnorodnych formach, udział w spektaklach, seminariach i konferencjach, organizowanie koncertów, audycji, spotkań z „operą” itp.

Opiekunem Koła Naukowego jest prof. dr hab. Maciej Gallas.

Prezydium Koła w roku akademickim 2023/2024:
Przewodnicząca – Elżbieta Koc
Zastępca Przewodniczącej – Katarzyna Ryczkowa
Sekretarz – Bartosz Woźniak


Prezydium Koła w roku akademickim 2022/2023:
Przewodniczący – Maciej Parkita
Zastępca Przewodniczącego – Mariola Siepak
Sekretarz – Elżbieta Koc

Prezydium Koła w roku akademickim 2021/2022:
Przewodnicząca – Katarzyna Ryczkowa
Zastępca Przewodniczącej  – Elżbieta Koc
Sekretarz – Théau Lizon