Koło Naukowe Studentów Wydziału Wokalno-Aktorskiego


Koło Naukowe Studentów Wokalistyki gromadzi studentów Wydziału Wokalno – Aktorskiego Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie. Celem jaki połączył studentów i zachęcił do utworzeniu koła jest wzbogacanie wiedzy na temat wokalistyki oraz dziedzin pokrewnych, a także próba podjęcia problematyki badawczej z tego zakresu. Wśród wyznaczonych planów jest również popularyzacja wiedzy na ten temat, prezentowana w różnorodnych formach /udział w spektaklach, seminariach i konferencjach, organizowanie koncertów, audycji, spotkań z „operą” itp.

Opiekunem Koła Naukowego jest dr hab. Maciej Gallas

Prezydium Koła w roku akademickim 2020/2021:
PrzewodniczącyŁukasz Dziuba
Zastępca Przewodniczącego  – Mariana Poltorak
Sekretarz  – Théau Lizon