Koło Naukowe Klarnecistów


Koło Naukowe Klarnecistów powstało w 2015 roku przy Katedrze Instrumentów Dętych Drewnianych i Akordeonu na Wydziale Instrumentalnym. Celem jego działalności jest umożliwienie zainteresowanym studentom m. in. poznawania mało popularnej literatury klarnetowej, poszerzania umiejętności i zainteresowań wykonawczych poprzez udział w kursach mistrzowskich i warsztatach, między innymi Techniki Aleksandra, spotkaniach z psychologami, osobisty kontakt z zapraszanymi wykładowcami czy wzajemną wymianę doświadczeń estradowo-konkursowych. Członkostwo w Kole stwarza także jego członkom możliwość rozwinięcia szerszej niż oferowana w programie studiów działalności naukowej dzięki biernemu i czynnemu udziałowi w kursach, wyjazdom na ciekawsze wydarzenia klarnetowe oraz współpracy z innymi organizacjami studenckimi i artystycznymi w kraju i za granicą.

Opiekę nad Kołem sprawuje dr hab. Barbara Borowicz-Sałdan.

Prezydium Koła w roku akademickim 2023/2024:
Przewodnicząca –  Kinga Patyk
Zastępca Przewodniczącej – Dmytro Pylypchak
Sekretarz  – Dominika Stróżyk

 


Prezydium Koła w roku akademickim 2022/2023:
Przewodnicząca – Kinga Patyk
Zastępca Przewodniczącej – Dmytro Pylypchak
Sekretarz – Dominika Stróżyk

Prezydium Koła w roku akademickim 2021/2022:
Przewodnicząca –  Kinga Patyk
Zastępca Przewodniczącej – Wojciech Buczek
Sekretarz  – Aleksandra Sołtysiak