Koło Naukowe Studentów Muzyki Kościelnej


Koło Naukowe Studentów Muzyki Kościelnej AMKP w Krakowie skupia się na działalności naukowej i ma charakter samorozwojowej organizacji. Studenci zrzeszeni w tym Kole biorą aktywny udział w życiu muzycznym poprzez organizację nabożeństw z udziałem członków Koła oraz organizowanie konferencji we współpracy z innymi kołami naukowymi. Członkowie Koła organizują wyjazdy podczas których poznają ciekawe organy na terenie całej Polski oraz biorą czynny udział w życiu muzycznym uczelni, miasta i całego regionu. Prace tej organizacji studenckiej charakteryzuje naukowobadawcze podejście do tematyki muzyki kościelnej a wiedza i umiejętności zdobyte w ramach studiów są uzupełniane o doświadczenie i znajomości uzyskane dzięki aktywnemu włączeniu się w prace Koła.

Serdecznie zapraszamy w szeregi Koła! Mogą do niego dołączyć również studenci spoza kierunku. Kandydatów zastanawiających się nad rozpoczęciem studiów na kierunku Muzyka Kościelna zachęcamy do kontaktu z członkami Koła. Jeżeli interesuje Cię muzyka organowa, jej historia i wykonawstwo, interesujesz się chorałem gregoriańskim, improwizacją czy innymi elementami muzyki kościelnej, chciałbyś/chciałabyś zdobyć praktyczne umiejętności w tym zakresie i poznać interesujących ludzi – to Koło Muzyki Kościelnej jest dla Ciebie!

Opiekun Koła – dr Daniel Prajzner

Prezydium Koła w roku akademickim 2022/2023:
Przewodniczący – Jakub Galica
Zastępca Przewodniczącego – Jakub Kamiński
Sekretarz – Dorota Filip


Prezydium Koła w roku akademickim 2021/2022:
Prezes – Jakub Galica
Zastępca prezesa  Jakub Kamiński
Sekretarz – Jakub Stanuch