Muzyka Kościelna


Jeśli chcesz studiować równocześnie grę na organach, dyrygowanie, emisję głosu, improwizację, kompozycję, ale także nabyć wiedzę o pedagogice muzycznej oraz o marketingu i zarządzaniu w kulturze muzycznej wybierz muzykę kościelną!

Dlaczego muzyka kościelna w Krakowie?

  • to unikatowy kierunek studiów w skali całego kraju prowadzony przez dwie uczelnie: Akademię Muzyczną (AMK) oraz Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJPII)
  • kadrę naukowo-dydaktyczną tworzą wybitni w swoich specjalnościach artyści
  • kształcenie odbywa się na różnych poziomach – w ramach 3-letnich studiów licencjackich (I stopnia) oraz 2-letnich studiów uzupełniających magisterskich (II stopnia)
  • wyróżnia nas ilość i jakość posiadanych przez nas organów – do dyspozycji naszych studentów jest m.in. 12 organów (w tym 7 z mechaniczną trakturą gry) oraz 4 pozytywy
  • dzięki współpracy z wieloma krakowskimi kościołami mamy możliwość korzystania z organów o wysokiej wartości historycznej, o najróżniejszych koncepcjach konstrukcyjnych i stylistyczno-brzmieniowych
  • duża ilość kościołów oraz działających przy nich zespołów muzycznych daje możliwość praktyki i pracy
  • do naszej dyspozycji są zasoby biblioteczne AMK, UPJPII i wybranych instytucji na terenie miasta Krakowa, które łącznie stanowią potężny narodowy katalog różnego rodzaju źródeł

Studia w Międzyuczelnianym Instytucie Muzyki Kościelnej w Krakowie to najlepsza możliwość realizacji swoich zainteresowań i pasji w obszarze muzyki tworzonej od wieków dla kultu religijnego i wykonywanej w przestrzeniach głównie sakralnych, tj. w obszarze różnorodnej stylistycznie muzyki wokalnej, instrumentalnej i wokalno-instrumentalnej.

Do zobaczenia na egzaminach wstępnych!