fot. Krzysztof Michałek

 

Muzyka kościelna


Jeśli chcesz studiować równocześnie grę na organach, dyrygowanie, śpiew gregoriański, emisję głosu, improwizację, kameralistykę i kompozycję, ale także nabyć wiedzę z zakresu pedagogiki muzycznej oraz marketingu i zarządzania w kulturze muzycznej wybierz Muzykę kościelną!

Dlaczego muzyka kościelna na Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie?

  • kadrę naukowo-dydaktyczną tworzą wybitni w swoich specjalnościach artyści;
  • często zapraszamy do prowadzenia kursów mistrzowskich wybitne postaci świata muzyki;
  • czerpiemy z bogactwa i doświadczenia różnych kierunków naszej Uczelni, co pozwala na bardziej specjalistyczne podejście do każdego przedmiotu;
  • studenci różnych kierunków uczestniczą we wspólnych zajęciach, wymieniają się doświadczeniami oraz współtworzą wiele wartościowych inicjatyw artystyczno-naukowych;
  • kształcenie odbywa się na różnych poziomach – w ramach 3-letnich studiów licencjackich (I stopnia) oraz 2-letnich studiów uzupełniających magisterskich (II stopnia);
  • specjalistyczne studia II stopnia pozwalają na podjęcie pracy muzyka kościelnego w najważniejszych ośrodkach liturgicznych różnych wyznań chrześcijańskich;
  • dzięki współpracy z wieloma krakowskimi kościołami mamy możliwość korzystania z organów o najwyższej wartości artystycznej, o najróżniejszych koncepcjach konstrukcyjnych i stylistyczno-brzmieniowych podczas lekcji, egzaminów oraz wydarzeń artystycznych;
  • duża ilość kościołów oraz działających przy nich zespołów muzycznych daje możliwość odbycia fachowych praktyk w najważniejszych ośrodkach liturgicznych Krakowa pod okiem wybitnych specjalistów; daje także możliwość zdobycia pracy;
  • do naszej dyspozycji są zasoby biblioteczne AMKP (w tym licencje do zagranicznych encyklopedii muzycznych) i wybranych instytucji na terenie miasta Krakowa, które łącznie stanowią potężny narodowy katalog różnego rodzaju źródeł.

Do zobaczenia na egzaminach wstępnych!