Studia II stopnia


Dla kogo:

 • dla absolwentów studiów I lub II stopnia na kierunkach: muzyka kościelna, organy, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, dyrygentura chóralna, dyrygentura i pokrewnych
 • dla chcących specjalizować się w wybranych przez siebie obszarach: jako organista, znawca śpiewu gregoriańskiego, dyrygent, improwizator, akompaniator, bądź kameralista
 • dla chcących umieć realizować basso continuo, komponować i aranżować muzykę sakralną
 • dla chcących poznać szczegółowo historię, budowę i zasady konserwacji organów piszczałkowych
 • dla chcących pracować z innymi ludźmi, w tym z dziećmi i młodzieżą
 • dla chcących kreować projekty artystyczne i animować życie kulturalne
 • dla miłośników wielowiekowych tradycji i wizjonerów muzycznych
 • dla pasjonatów sztuki sakralnej
 • dla chcących brać udział w konkursach muzycznych i wyjazdach naukowo-artystycznych

Nauczysz się:

 • w stopniu profesjonalnym korzystać z tajników warsztatu wykonawczego muzyka kościelnego w obszarze wybranej przez siebie specjalizacji
 • akompaniamentu liturgicznego do mszy łacińskiej oraz nabożeństwa ewangelickiego
 • profesjonalnie realizować basso continuo, improwizować, komponować i aranżować muzykę sakralną
 • współpracować z innymi wykonawcami w różnych składach
 • serwisować organy piszczałkowe
 • nauczać muzyki w szkole ogólnokształcącej
 • pracować i kierować chórami oraz innymi zespołami wokalnymi
 • współpracować z innymi artystami i z instytucjami
 • organizować projekty artystyczne
 • kreować kulturę muzyczną

Po studiach możesz:

 • prowadzić własną działalność artystyczną
 • pracować jako muzyk kościelny w najważniejszych ośrodkach liturgicznych różnych wyznań chrześcijańskich
 • prowadzić zespoły muzyki kościelnej oraz kształcić psałterzystów i kantorów
 • podejmować działalność muzyczną w instytucjach kultury i w mediach (radio, prasa, telewizja)
 • podejmować działalność związaną z prowadzeniem festiwali, konkursów, imprez muzycznych oraz animacji kultury muzycznej w społeczeństwie
 • prowadzić zajęcia dydaktyczne w zakresie edukacji muzycznej w diecezjalnych ośrodkach kształcenia muzycznego, w szkolnictwie wyższym, w tym także w diecezjalnych i zakonnych seminariach duchownych, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami
 • pracować w szkolnictwie ogólnokształcącym po zrealizowaniu przedmiotów kształcenia nauczycielskiego, zgodnie z aktualnymi standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

Potrzebujesz więcej informacji?
Napisz do nas!
dr hab. Krzysztof Michałek – krzysztof.michalek@amuz.krakow.pl
dr hab. Daniel Prajzner – daniel.prajzner@amuz.krakow.pl