Studia II stopnia


Dla kogo:

 • dla absolwentów studiów I lub II stopnia na kierunkach: muzyka kościelna, organy, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, dyrygentura chóralna, dyrygentura i pokrewnych
 • dla chcących rozwijać swój warsztat wykonawczy organisty, dyrygenta i śpiewaka
 • dla chcących improwizować, komponować i aranżować muzykę
 • dla chcących pracować z innymi ludźmi w tym z dziećmi i młodzieżą
 • dla chcących kreować projekty artystyczne i animować życie kulturalne
 • dla miłośników wielowiekowych tradycji i wizjonerów muzycznych
 • dla pasjonatów sztuki sakralnej

Nauczysz się:

 • w większym stopniu korzystać z tajników warsztatu wykonawczego organisty, dyrygenta i śpiewaka
 • lepiej rozumieć i interpretować muzykę z różnych epok
 • improwizować, komponować i aranżować muzykę
 • współpracować z innymi wykonawcami w różnych składach
 • nauczać
 • pracować i kierować chórami oraz innymi zespołami wokalnymi
 • współpracować z innymi artystami i z instytucjami
 • organizować projekty artystyczne
 • kreować kulturę muzyczną

Po studiach możesz:

 • prowadzić własną działalność artystyczną
 • pracować jako organista
 • pełnić funkcję muzyka w kościołach różnych wyznań chrześcijańskich
 • prowadzić zespoły muzyki kościelnej (wokalne, wokalno-instrumentalne, jedno i wielogłosowe)
 • kształcić psauterzystów i kantorów
 • prowadzić zajęcia dydaktyczne w zakresie edukacji muzycznej w szkolnictwie ogólnokształcącym oraz w diecezjalnych ośrodkach kształcenia muzycznego
 • prowadzić zajęcia dydaktyczne w szkolnictwie wyższym, w tym także diecezjalnych i zakonnych seminariach duchownych, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami
 • podejmować działalność muzyczną w instytucjach kultury i w mediach (radio, prasa, TV)
 • podejmować działalność związaną z prowadzeniem festiwali, konkursów, imprez muzycznych oraz animacji kultury muzycznej w społeczeństwie
 • pracować w szkolnictwie artystycznym po ukończeniu specjalności nauczycielskiej, zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela