SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA PROGRAMOWE


WYMAGANE:

  • dyplom ukończenia studiów I stopnia (lub jednolitych studiów magisterskich);
  • wiedza i umiejętności na poziomie ukończonych studiów I stopnia w zakresie muzyki kościelnej.

Studia II stopnia

Egzamin kierunkowy
• gra na instrumencie (organy lub fortepian)

program dla zdających egzamin na organach:
1. Dwa dowolne utwory kompozytora XVII-XVIII wieku.
2. Dowolny utwór (lub jego części) kompozytora XIX-XXI wieku.
3. Wykonanie improwizowanej przygrywki i harmonizacji dowolnej pieśni kościelnej.

program dla zdających egzamin na fortepianie (z pamięci):
1. J. S. Bach – preludium i fuga (z WTK).
2. Etiuda o charakterze wirtuozowskim.
3. Dowolny utwór kompozytora XIX-XXI wieku.
4. Wykonanie improwizowanej przygrywki i harmonizacji dowolnej pieśni kościelnej.

Egzamin uzupełniający
• sprawdzian umiejętności dyrygenckich
1. utwór z epoki renesansu lub baroku z użyciem technik polifonicznych
2. utwór kompozytora XX-XXI wieku o fakturze minimum czterogłosowej