Dyrygentura w zakresie orkiestr dętych – Studia I stopnia


Dla kogo:

Dla tych, którzy chcą:

 • dyrygować orkiestrą dętą, zespołem instrumentalnym
 • rozwinąć swój talent muzyczny
 • kontynuować grę na instrumencie,
 • pracować z dziećmi i młodzieżą
 • znaleźć własną muzyczną drogę

Nauczysz się:

 • dyrygować
 • rozumieć muzykę
 • doskonalić grę na instrumencie
 • organizować wydarzenia muzyczne
 • nauczać – wprowadzać dzieci w świat muzyki

Po studiach:

Możesz pracować jako:

 • dyrygent orkiestry dętej, zespołu instrumentalnego
 • artysta w zespole instrumentalnym
 • animator życia muzycznego
 • instruktor muzyki.

Możesz kontynuować naukę na studiach II stopnia (również innego kierunku muzycznego) oraz na studiach podyplomowych.