Pytania i odpowiedzi (FAQ)


1. Co trzeba umieć, żeby zdawać na kierunek instrumentalistyka?

Odpowiedź

2. Jakie przedmioty trzeba zdawać na maturze, żeby się dostać do Akademii Muzycznej w Krakowie?

Odpowiedź

3. Jak przygotować się do egzaminów wstępnych?

Odpowiedź

4. Czego wymaga się na egzaminie kierunkowym?

Odpowiedź

5. Czy trudno zdać egzamin wstępny na kierunek instrumentalistyka?

Odpowiedź

6. Czy od kandydata wymagany jest dyplom szkoły muzycznej?

Odpowiedź

7. Ile dni trwają egzaminy wstępne?

Odpowiedź

8. W jakich terminach jest organizowana rekrutacja?

Odpowiedź

9. Jaki jest koszt egzaminów wstępnych?

Odpowiedź

10. Czy Uczelnia zapewnia kandydatowi pianistę – akompaniatora?

Odpowiedź

11. Czy Akademia dysponuje domem studenckim?

Odpowiedź

12. Jakie są stypendia w Akademii Muzycznej w Krakowie?

Odpowiedź

13. Czy można wybrać sobie pedagoga przedmiotu głównego?

Odpowiedź

14. Jak wygląda plan studiów w specjalnościach prowadzonych na Wydziale Instrumentalnym?

Odpowiedź

15. Co mogę robić po studiach na kierunku instrumentalistyka w Akademii Muzycznej w Krakowie?

Odpowiedź

16. Czy można łączyć wybrane studia z innym kierunkiem lub specjalnością?

Odpowiedź

17. Dlaczego warto studiować grę na instrumencie w Akademii Muzycznej w Krakowie?

Odpowiedź