Katedra Gitary i Harfy


Katedra Gitary i Harfy usamodzielniła się w 2012, wcześniej te dwie specjalności wchodziły w skład ówczesnej Katedry Klawesynu i Instrumentów Dawnych. Od roku akademickiego 2020/2021 kierownikiem Katedry jest dr hab. Michał Nagy, prof. AMKP, dotychczas tę funkcję pełnił prof. dr hab. Janusz Sochacki. Klasa harfy została założona w 1966 r. przez prof. Bogumiłę Lutak-Modrinić. Absolwentką w klasie prof. Lutak-Modrinić jest dr. hab. Irena Czubek-Davidson, która aktualnie prowadzi klasę harfy w krakowskiej Akademii Muzycznej. Z kolei początki klasy gitary sięgają 1976, kiedy jej pierwszym wykładowcą został Jan Oberbek, który swój warsztat doskonalił m.in. u José Tomása czy Andrésa Segovii. W latach 1979-1982 klasę gitary prowadził Krzysztof Kossakowski, uczeń Narciso Yepesa. W 1982 r. pod kierunkiem Kossakowskiego studia ukończyli mgr Krzysztof Sadłowski oraz prof. dr hab. Janusz Sochacki, do dziś pełniący role pracowników dydaktycznych w AM w Krakowie. Do pracowników Katedry należą również gitarzyści dr Miłosz Mączyński, absolwent w klasie dr hab. Michała Nagy’a, prof. AMKP oraz dr Krzysztof Cyran, absolwent w klasie prof. dr hab. Janusza Sochackiego.
Katedra od początku istnienia działa bardzo prężnie, dzięki czemu odbywają się liczne koncerty, warsztaty i sesje naukowe. Należy wspomnieć m.in. o Międzynarodowym Sympozjum Joaquín Rodrigo” – źródła, inspiracje, miejsce w literaturze gitarowej czy Hommage à Roland Dyens. Co roku w maju mają miejsce Dni Jana Nepomucena Bobrowicza – festiwal, któremu przyświeca zawsze inna myśl przewodnia, poświęcony rozmaitym zagadnieniom związanym z historią gitary
i jej literaturą. W minionych latach studenci klasy gitary mieli możliwość współpracy z Andreą de Vitisem, Judicaëlem Perroy, Andreą Diecim, Carlo Marchione oraz wieloma innymi mistrzami tego instrumentu. W listopadzie odbywa się coroczny koncert Katedry, w którym biorą udział wszyscy jej wykładowcy. Przy Katedrze działa również Koło Naukowe Gitarzystów, które jest organizatorem licznych wydarzeń oraz służy nieocenioną pomocą przy realizacji majowego festiwalu. Istniejąca od 1976 klasa gitary współpracuje z innymi ośrodkami akademickimi (Warszawa, Katowice, Wrocław), organizując coroczne koncerty wymienne.
Do dyspozycji studentów pozostają kopie instrumentów historycznych: gitara barokowa (Voboam), gitara klasyczna (Staufer), gitara romantyczna (Lacôte) oraz gitara tercjowa (Fabricatore). Pozwalają one na głębsze zrozumienie stylu kompozycji napisanych w XVIII i XIX wieku. Gitary te zostały wykonane przez zaprzyjaźnionego krakowskiego lutnika, Jarosława Biłana. Akademię odwiedzają również inni lutnicy, jak np. Rafał Gajdzik. Poza zajęciami z instrumentu głównego i kameralistyki studenci mają szansę doskonalić umiejętności improwizacji i aranżacji na gitarę. Zajęcia prowadzone przez dr hab. Jakuba Niedoborka umożliwiają poznanie podstaw techniki flamenco. Ofertę dydaktyczną klasy harfy wzbogaca udział profesorów wizytujących. Studenci mogą poznawać repertuar przeznaczony zarówno na harfę pedałową, jak i haczykową. Absolwenci klas gitary i harfy znajdują swoje miejsce w orkiestrach, muzyce kameralnej, solowej oraz dydaktyce.