Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

Katedra Gitary i Harfy


Katedra Gitary i Harfy usamodzielniła się w 2012; wcześniej te dwie specjalności wchodziły w skład ówczesnej Katedry Klawesynu i Instrumentów Dawnych. Od roku akademickiego 2020/2021 kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. Michał Nagy; wcześniej tę funkcję pełnił prof. dr hab. Janusz Sochacki.

Klasa harfy została założona w 1966 r. przez prof. Bogumiłę Lutak-Modrinić. Absolwentką w klasie prof. Lutak-Modrinić jest dr. hab. Irena Czubek-Davidson, która aktualnie prowadzi klasę harfy w krakowskiej Akademii Muzycznej. Z kolei początki klasy gitary sięgają 1976 roku, kiedy jej pierwszym wykładowcą został Jan Oberbek, który swój warsztat doskonalił m.in. u José Tomása czy Andrésa Segovii. W latach 1979-1982 klasę gitary prowadził Krzysztof Kossakowski, uczeń Narciso Yepesa. W 1982 roku pod kierunkiem Kossakowskiego studia ukończyli mgr Krzysztof Sadłowski oraz prof. dr hab. Janusz Sochacki.

Dziś do pracowników Katedry należą również gitarzyści: dr hab. Ewa Jabłczyńska, dr Miłosz Mączyński – absolwent w klasie prof. dra hab. Michała Nagy’a – oraz dr Krzysztof Cyran – absolwent w klasie prof. dra hab. Janusza Sochackiego. Katedra od początku istnienia działa bardzo prężnie, dzięki czemu odbywają się liczne koncerty, warsztaty i sesje naukowe. Należy wspomnieć m.in. o Międzynarodowym Sympozjum Joaquín Rodrigo” – źródła, inspiracje, miejsce w literaturze gitarowej czy „Hommage à Roland Dyens”. Co roku w maju mają miejsce „Dni Jana Nepomucena Bobrowicza” – festiwal, któremu przyświeca zawsze inna myśl przewodnia, poświęcony rozmaitym zagadnieniom związanym z historią gitary i jej literaturą. W minionych latach studenci klasy gitary mieli możliwość współpracy z Andreą de Vitisem, Judicaëlem Perroy, Andreą Diecim, Carlo Marchione, Gabrielem Bianco, Xavierem Díazem-Latorre oraz wieloma innymi mistrzami tego instrumentu. W ramach Dni Boborowicza odbywa się „Międzynarodowa Konferencja Lutnicza”, na której gości kilkunastu lutników z Polski, Czech czy Włoch. W listopadzie odbywa się coroczny koncert Katedry, w którym biorą udział wszyscy jej wykładowcy. Prężnie działające Koło Naukowe Gitarzystów jest organizatorem licznych wydarzeń oraz służy nieocenioną pomocą przy realizacji majowego festiwalu. Istniejąca od 1976 roku klasa gitary współpracuje z innymi ośrodkami akademickimi (Warszawa, Katowice, Wrocław, Gdańsk, Łódź) i organizuje coroczne koncerty wymienne.

Do dyspozycji studentów pozostają kopie instrumentów historycznych: gitara barokowa (Voboam), gitara klasyczna (Staufer), gitara romantyczna (Lacôte) oraz gitara tercjowa (Fabricatore). Pozwalają one na głębsze zrozumienie stylu kompozycji napisanych w XVIII i XIX wieku. Gitary te zostały wykonane przez zaprzyjaźnionego krakowskiego lutnika, Jarosława Biłana. Akademię odwiedzają również inni lutnicy, jak np. Rafał Gajdzik. Poza zajęciami z instrumentu głównego i kameralistyki studenci mają szansę doskonalić umiejętności improwizacji i aranżacji na gitarę. Zajęcia prowadzone przez Michała Czachowskiego umożliwiają poznanie podstaw techniki flamenco, z kolei Tatiana Stachak, specjalistka w zakresie metodyki nauczania gry na gitarze, przygotowuje studentów do zawodu nauczyciela. Ofertę dydaktyczną klasy harfy wzbogaca udział profesorów wizytujących, od roku akademickiego 2021/2022 Uczelnię regularnie odwiedza Carlo Marchione – wybitny gitarzysta i pedagog. Studenci mogą poznawać repertuar przeznaczony zarówno na harfę pedałową, jak i haczykową. Absolwenci klas gitary i harfy znajdują swoje miejsce w orkiestrach, muzyce kameralnej, solowej oraz dydaktyce.