Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

Katedra Instrumentów Dętych Blaszanych


Katedra Instrumentów Dętych Blaszanych została powołana do życia w roku akademickim 2012/2013. Została wyodrębniona z ówczesnej Katedry Instrumentów Dętych, Perkusji i Akordeonu. Głównym założeniem nowo utworzonej Katedry było wypracowanie wysokiego poziomu badań naukowych i artystycznych tej oddzielnej grupy specjalności instrumentów dętych. Od samego początku jednym z głównych założeń Katedry jest organizowanie międzynarodowych konferencji z udziałem największych światowych autorytetów reprezentujących wszystkie specjalność funkcjonujące w Katedrze. Tematyka konferencji porusza m.in. szerokie spektrum problematyki kształtowania barwy we współczesnych utworach tworzonych na instrumenty dęte blaszane, najnowsze trendy poszerzające instrumentalne możliwości wykonawcze w międzynarodowych najważniejszych ośrodkach kompozytorskich, współczesne metody wprowadzania i realizacji współczesnych środków wyrazu oraz wiele innych tematów kluczowych do realizacji badań naukowo-artystycznych. Dzięki takim założeniom stojącym u podstaw organizacji konferencji pracownicy Katedry mogli również uczestniczyć w wielu znaczących międzynarodowych projektach naukowo-artystycznych odbywających się na terenie Europy i innych kontynentów. Na szczególną uwagę zasługuje szybka i pełna sukcesów ścieżka awansu zawodowego pracowników Katedry. W jej skład wchodzą muzycy najwyższej europejskiej i światowej klasy, niezwykle aktywni zawodowo, zarówno jako soliści, kameraliści, jak i muzycy orkiestrowi. Studenci kształcący się pod kierunkiem członków Katedry są laureatami czołowych miejsc wielu prestiżowych krajowych i międzynarodowych konkursów muzycznych, zaś absolwenci wchodzą w skład znaczących krajowych i światowych orkiestr. To wszystko złożyło się na obecny poziom Katedry Instrumentów Dętych Blaszanych Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie.