Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

Katedra Wiolonczeli i Kontrabasu


Katedra Wiolonczeli powstała w 1961 roku. Początki istnienia klasy wiolonczeli w Krakowie sięgają 1874 roku, gdy w Szkole muzycznej Krakowskiego Towarzystwa Muzycznego pojawili się pierwsi uczniowie gry na tym instrumencie. Szkoła działała w latach 1867 – 1888. W latach 1874 – 1887 uczęszczało do klasy wiolonczeli ponad czterdziestu uczniów. Jednym z pierwszych nauczycieli wiolonczeli był Wacław Loeffer.

Szkoła muzyczna w 1888 roku przeistoczyła się w Konserwatorium Towarzystwa Muzycznego w Krakowie za sprawą Władysława Żeleńskiego, który objął stanowisko dyrektora. Wybitny wiolonczelista i pedagog – prof. Karol Skarżyński na zaproszenie Władysława Żeleńskiego prowadził klasę wiolonczeli od 1898 roku.

W 1929 roku klasę wiolonczeli Konserwatorium Towarzystwa Muzycznego przejął Ferdynand Macalik i prowadził ją do roku 1939.

W 1945 roku rozpoczęło działalność Państwowe Konserwatorium Krakowskie przemianowane w 1946 roku na Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną, która w 1979 roku przerodziła się w Akademię Muzyczną w Krakowie.

Za kadencji rektora prof. Bronisława Rutkowskiego w 1957 roku, za przykładem pozostałych wyższych uczelni, wprowadzono pracę zespołową w postaci katedr. W roku akademickim 1961/62 wyodrębniono z Katedry Instrumentów Smyczkowych Katedrę Wiolonczeli. Jej pierwszym kierownikiem został prof. Józef Mikulski – uznany za założyciela tzw. krakowskiej szkoły wiolonczelowej. W latach 1969–1981 Katedra Wiolonczeli została zlikwidowana jako samodzielna jednostka i funkcjonowała w ramach Katedry Instrumentów Smyczkowych pod kierunkiem prof. Eugenii Umińskiej.

W 1981 roku reaktywowano Katedrę Wiolonczeli wraz z przyłączoną sekcją kontrabasu tworząc Katedrę Wiolonczeli i Kontrabasu. Ponownie kierownikiem został prof. J. Mikulski, którego stan zdrowia ulegał pogorszeniu. W związku z kłopotami zdrowotnymi Profesora, kierownictwo powierzono w tym czasie prof. Witoldowi Hermanowi. Po przejściu prof. Mikulskiego na emeryturę, prof. W. Herman objął stanowisko kierownika Katedry.

W roku akademickim 2002/2003 stanowisko kierownika Katedry przejął prof. Zdzisław Łapiński, który pełni tę funkcję do chwili obecnej.