Rada Wydziału


Pracownicy samodzielni:
dr hab. Mariusz Sielski, prof. AMKP, dziekan
dr hab. Jan Kalinowski, prof. AMKP, prodziekan
dr hab. Wiesław Suruło, prof. AMKP, prodziekan
dr hab. Monika Wilińska-Tarcholik , prodziekan
dr hab. Anna Armatys-Borrelli, prof. AMKP
dr hab. Danuta Augustyn, prof. AMKP
dr hab. Sławomir Cierpik
dr hab. Irena Czubek-Davidson
dr hab. Michał Dziad
dr hab. Monika Gardoń-Preinl, prof. AMKP
dr hab. Wacław Golonka, prof. AMKP
dr hab. Milena Kędra
dr hab. Gajusz Kęska
dr hab. Bartłomiej Kominek, prof. AMKP
prof. dr hab. Paweł Krauzowicz
dr hab. Piotr Lato, prof. AMKP
prof. dr hab. Zdzisław Łapiński
dr hab. Barbara Łypik-Sobaniec, prof. AMKP
dr hab. Piotr Machnik
dr hab. Oriana Masternak
dr hab. Michał  Nagy, prof. AMKP
dr hab. Renata Orzechowska
dr hab. Zbigniew Pilch, prof. AMKP
dr hab. Piotr Różański
prof. dr hab. Tomasz Sobaniec
dr hab. Marek Szlezer, prof. AMKP
prof. Mieczysław Szlezer
dr hab. Beata Urbanek-Kalinowska

Pracownicy niesamodzielni:
dr Barbara Borowicz
mgr Wioletta Fluda-Tkaczyk
dr Wojciech Groborz
dr Piotr Kowal
dr Damian Lipień
dr Aleksander Mocek
dr Łukasz Nędza
dr Marcin Ślusarczyk
dr Tomasz Ślusarczyk

Przedstawiciele studentów:
Cezary Łagan
Beata Zawiła
Dominik Gilewski
Filip Zgorzelski
Jan Olesz
Michał Wolan
Klaudia Łoboda
Zuzanna Haberka

Zaproszeni goście z głosem doradczym
prof. Kaja Danczowska
prof. Barbara Świątek-Żelazna