Rada Wydziału


Pracownicy samodzielni:
dr hab. Mariusz Sielski – dziekan
dr hab. Monika Gardoń-Preinl – prodziekan
dr hab. Jan Kalinowski – prodziekan
prof. dr hab. Paweł Krauzowicz – prodziekan
dr hab. Janusz Antonik
prof. dr hab. Dariusz Bąkowski-Kois
prof. dr hab. Andrzej Białko
prof. dr hab. Mariola Cieniawa-Puchała
dr hab. Sławomir Cierpik
prof. Kaja Danczowska
dr hab. Anna Dębowska-Jaroszek
dr hab. Jacek Dumanowski
dr hab. Michał Dziad
prof. Andrzej Godek
prof. dr hab. Marek Kalinowski
dr hab. Piotr Lato
prof. dr hab. Zdzisław Łapiński
prof. dr hab. Marek Mleczko
prof. Danuta Mroczek-Szlezer
prof. dr hab. Andrzej Pikul
prof. dr hab. Jan Pilch
prof. dr hab. Janusz Pisarski
dr hab. Piotr Różański
prof. dr hab. Andrzej Rzymkowski
prof. dr hab. Janusz Sochacki
dr hab. Wiesław Suruło
dr hab. Marek Szlezer
prof. Mieczysław Szlezer

Pracownicy niesamodzielni:
WAKAT
dr Justyna Danczowska
dr Łukasz Dębski
mgr Elżbieta Hoffman
WAKAT
dr Łukasz Nędza
dr Wiesława Pławska
dr Marcin Ślusarczyk
dr Tomasz Ślusarczyk
dr Andrzej Zawisza

Przedstawiciele studentów i doktorantów:
Klaudia Borowiec
Stanislau Hrynkevich
Klaudia Łoboda
mgr Adrian Nowak
Cezary Łagan
Zbigniew Tobiasz
Michał Wolan
Beata Zawiła
Filip Zgorzelski

Zaproszeni goście z głosem doradczym
prof. Barbara Świątek-Żelazna