Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

Rada Wydziału


Pracownicy samodzielni:
prof. dr hab. Mariusz Sielski, dziekan
prof. dr hab. Jan Kalinowski, prodziekan
dr hab. Wiesław Suruło, prof. AMKP, prodziekan
dr hab. Monika Wilińska-Tarcholik, prof. AMKP, prodziekan
dr hab. Anna Armatys-Borrelli, prof. AMKP
dr hab. Danuta Augustyn, prof. AMKP
dr hab. Sławomir Cierpik, prof. AMKP
dr hab. Irena Czubek-Davidson
dr hab. Michał Dziad
dr hab. Monika Gardoń-Preinl, prof. AMKP
prof. dr hab. Wacław Golonka
dr hab. Milena Kędra
prof. dr hab. Gajusz Kęska
dr hab. Bartłomiej Kominek, prof. AMKP
prof. dr hab. Paweł Krauzowicz
dr hab. Piotr Lato, prof. AMKP
prof. dr hab. Zdzisław Łapiński
dr hab. Barbara Łypik-Sobaniec, prof. AMKP
dr hab. Piotr Machnik
dr hab. Oriana Masternak, prof. AMKP
prof. dr hab. Michał  Nagy
prof. dr hab. Renata Orzechowska
dr hab. Zbigniew Pilch, prof. AMKP
dr hab. Piotr Różański
prof. dr hab. Tomasz Sobaniec
prof. dr hab. Marek Szlezer
prof. Mieczysław Szlezer
dr hab. Beata Urbanek-Kalinowska

Pracownicy niesamodzielni:
dr Wioletta Fluda-Tkaczyk
dr Wojciech Groborz
dr Piotr Kowal
dr Damian Lipień
dr Aleksander Mocek
dr Łukasz Nędza
dr Marcin Ślusarczyk
wakat
wakat

Przedstawiciele studentów:
Zuzanna Haberka
Anna Prucnal
Maria Gołdasz
Vladyslav Borovych
wakat
wakat
wakat
wakat

Zaproszeni goście z głosem doradczym
prof. dr h.c. Kaja Danczowska
prof. dr h.c. Barbara Świątek-Żelazna