Rada Wydziału


Pracownicy samodzielni:
dr hab. Mariusz Sielski – dziekan
dr hab. Monika Gardoń-Preinl – prodziekan
dr hab. Jan Kalinowski – prodziekan
dr hab. Paweł Krauzowicz – prodziekan
dr hab. Janusz Antonik
prof. dr hab. Dariusz Bąkowski-Kois
prof. dr hab. Andrzej Białko
prof. dr hab. Mariola Cieniawa-Puchała
dr hab. Sławomir Cierpik
prof. Kaja Danczowska
dr hab. Anna Dębowska-Jaroszek
dr hab. Jacek Dumanowski
prof. Andrzej Godek
dr hab. Piotr Lato
dr hab. Marek Kalinowski
prof. dr hab. Zbigniew Kamionka
prof. dr hab. Zdzisław Łapiński
prof. dr hab. Marek Mleczko
prof. Danuta Mroczek-Szlezer
prof. Magdalena Myczka
prof. dr hab. Andrzej Pikul
prof. dr hab. Jan Pilch
prof. dr hab. Janusz Pisarski
prof. dr hab. Andrzej Rzymkowski
prof. Mirosława Semeniuk-Podraza
prof. dr hab. Janusz Sochacki
dr hab. Marek Szlezer
prof. Mieczysław Szlezer

Pracownicy niesamodzielni:
dr Danuta Augustyn
dr Justyna Danczowska
dr Aneta Dumanowska
dr Michał Dziad
mgr Elżbieta Hoffman
dr Milena Kędra
dr Barbara Łypik-Sobaniec
dr Piotr Różański
dr Andrzej Zawisza
dr Irena Czubek-Davidson

Przedstawiciele studentów i doktorantów

mgr Piotr Kowal (doktorant)
Paweł Chmielewski
Dmytro Holovenko
Julia Kukuczka
Michał Lazar
Jan Pasławski
Mateusz Perz
Paweł Przybyła
Kamila Zielińska

Zaproszeni goście z głosem doradczym
prof. Barbara Świątek-Żelazna