Rada Wydziału


Pracownicy samodzielni:
dr hab. Mariusz Sielski, prof. AMK, dziekan
dr hab. Jan Kalinowski, prof. AMK, prodziekan
dr hab. Wiesław Suruło, prof. AMK, prodziekan
dr hab. Monika Wilińska-Tarcholik , prodziekan
dr hab. Anna Armatys-Borrelli, prof. AMK
dr hab. Danuta Augustyn, prof. AMK
dr hab. Sławomir Cierpik
dr hab. Irena Czubek-Davidson
dr hab. Michał Dziad
dr hab. Monika Gardoń-Preinl, prof. AMK
dr hab. Wacław Golonka, prof. AMK
dr hab. Milena Kędra
dr hab. Gajusz Kęska
dr hab. Bartłomiej Kominek, prof. AMK
prof. dr hab. Paweł Krauzowicz
dr hab. Piotr Lato, prof. AMK
prof. dr hab. Zdzisław Łapiński
dr hab. Barbara Łypik-Sobaniec, prof. AMK
dr hab. Piotr Machnik
dr hab. Oriana Masternak
dr hab. Michał  Nagy, prof. AMK
dr hab. Renata Orzechowska
dr hab. Zbigniew Pilch, prof. AMK
dr hab. Piotr Różański
prof. dr hab. Tomasz Sobaniec
dr hab. Marek Szlezer, prof. AMK
prof. Mieczysław Szlezer
dr hab. Beata Urbanek-Kalinowska

Pracownicy niesamodzielni:
dr Barbara Borowicz
mgr Wioletta Fluda-Tkaczyk
dr Wojciech Groborz
dr Piotr Kowal
dr Damian Lipień
dr Aleksander Mocek
dr Łukasz Nędza
dr Marcin Ślusarczyk
dr Tomasz Ślusarczyk

Przedstawiciele studentów:
Paweł Chmielewski
Dominik Gilewski
Stanislau Hrynkevich
Zuzanna Kozłowska
Klaudia Łoboda
Jan Olesz
Zbigniew Tobiasz
Michał Wolan
Beata Zawiła
Filip Zgorzelski

Zaproszeni goście z głosem doradczym
prof. Kaja Danczowska
prof. Barbara Świątek-Żelazna