Aktualności


W 2022 r. Katedra Kameralistyki obchodzi jubileusz 50-lecia działalności. W trakcie całego roku na koncertach jubileuszowych występować będą pracownicy Katedry wraz z przyjaciółmi i zaproszonymi artystami. Serię koncertów, na które zapraszamy w styczniu, lutym, maju, w październiku i listopadzie, zakończy uroczysty koncert finałowy 3 grudnia 2022 r. w Sali Koncertowej AMKP.

Koordynatorem koncertów jubileuszowych jest dr hab. Renata Żełobowska-Orzechowska.


→ ARCHIWUM WYDARZEŃ