Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

Zmiana wymagań egzaminacyjnych na specjalności gra na wiolonczeli


Studia I stopnia (licencjackie) | Studia II stopnia (magisterskie)

 

Studia I stopnia

I semestr

Egzamin:

 1. D. Popper – do wyboru jedna z etiud op. 76: 5, 7, 8
 2. A. Piatti – do wyboru jeden z kaprysów op. 25: 1, 4, 11
 3. Sonata na wiolonczelę i fortepian (napisana po 1827 roku)
  lub J.S. Bach – Sonata D-dur BWV 1028
  lub Sonata g-moll BWV 1029
 4. Utwór dowolny

* dopuszcza się wykonanie sonaty z nut

 

II semestr

Kolokwium

 1. Gamy durowe (jedna gama losowana 10 dni przed egzaminem) **
 2. Ćwiczenia techniczne (minimum trzy) – F. Grützmacher; B. Cossmann; O. Ševčik (arr. Feuillard) lub inne

Egzamin

 1. koncert klasyczny – L. Boccherini, C.Ph.E. Bach, J. Haydn lub inny
 2. utwór na wiolonczelę solo napisany w XX w. lub XXI w.

(ogłoszony na początku roku akademickiego)

 

III semestr

Kolokwium

 1. D. Popper – do wyboru jedna z etiud op. 73: 9, 13, 20, 29, 38, 39
 2. A. Piatti – do wyboru jeden z kaprysów op. 25: 2, 8, 10

Egzamin

 1. dowolny koncert (napisany po 1827 roku)

 

IV semestr

Kolokwium

 1. Gamy molowe (jedna gama losowana 10 dni przed egzaminem) **
 2. Ćwiczenia techniczne (minimum trzy) – F. Grützmacher; B. Cossmann; O. Ševčik (arr. Feuillard) lub inne

Egzamin

 1. L. v. Beethoven – dowolna Sonata na fortepian i wiolonczelę
 2. K. Skarżyński – Polonez op. 8
 3. dowolny utwór napisany w XXI wieku

* dopuszcza się wykonanie sonaty i utworu z XXI wieku z nut

 

V semestr

Kolokwium

 1. J.S. Bach – dowolna Suita na wiolonczelę solo

Egzamin

 1. dowolny koncert lub cykliczny utwór na wiolonczelę i orkiestrę

 

VI semestr

Kolokwium – dopuszczenie do dyplomu

 1. A. Piatti – do wyboru jeden z kaprysów op.25: 5, 7, 9

 

DYPLOM LICENCJACKI (program minimum 35 min)

 1. J.S. Bach – Preludium z dowolnej Suita na wiolonczelę solo
  (dopuszczalne jest powtórzenie z semestru zimowego)
 2. L. Boccherini – dowolna Sonata wykonana z towarzyszeniem II wiolonczeli
 3. Sonata na wiolonczelę i fortepian (napisana po 1827 r.)
 4. Utwór wirtuozowski

* dopuszcza się wykonanie sonaty kameralnej z nut

 

** Wymagania dotyczące gam:

 1. Gamy: C-Fis przez 4 oktawy, G-H przez 3 oktawy
 2. Palcowanie: bez “pustych” strun
 3. Pasaże: 12 pasaży – wykonanych bez przerw
 4. Dwudźwięki tercje, seksty, oktawy

Smyczkowanie:
a) gama – legato po 2 oktawy
b) gama – staccato po 8 nut
c) gama – dwie nuty legato, dwie spiccato
c) gama flażoletami po 4 nuty
d) pasaże jeden smyczek na jedną oktawę
e) dwudźwięki po 4 na jednym smyczku

 


Studia II stopnia

I semestr

Kolokwium

 1. Piatti – do wyboru jeden z kaprysów op.25: 3, 6, 12)
 2. utwór na wiolonczelę solo napisany w XX w. lub XXI w.
  (ogłoszony na początku roku akademickiego)

Egzamin

 1. Koncert lub utwór koncertujący – do wyboru E. Lalo, R. Schumann, A. Dvorak, E. Elgar, D. Szostakowicz, P. Czajkowski. K. Penderecki – Koncert altówkowy

 

II semestr

Kolokwium

 1. K. Penderecki – utwór na wiolonczelę solo lub minimum trzy części z Suity

Egzamin

 1. Sonata lub utwór cykliczny na wiolonczelę i fortepian (minimum 15 min.)
 2. Adrien-François Servais – dowolna Fantazja na wiolonczelę i fortepian

* dopuszcza się wykonanie sonaty lub utworu cyklicznego z nut

 

III semestr

Kolokwium (dopuszczenie do dyplomu)

 1. Trzy części z suity J.S. Bacha (IV, V, VI) lub dowolnej innej suity na wiolonczelę solo (z wył. K. Pendereckiego)

I DYPLOM (Koncert)

 1. znaczący koncert lub cykliczny utwór na wiolonczelę i orkiestrę
  (napisany po 1827 roku)

 

IV semestr

Kolokwium (dopuszczenie do dyplomu)

 1. J. Haydn – Koncert D – dur Hob VIIb:2 cz.1 Allegro moderato

II DYPLOM (Recital)

 1. Recital zgodny z profilem studiów