Composition, Interpretation and Musical Education Faculty


Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Wydział I Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej należy do czołówki wydziałów artystycznych naszego kraju. W latach 2013-2017 był najwyżej ocenionym wydziałem muzycznym w Polsce (wyróżniająca kategoria naukowa A+) i znajdował się w elitarnej grupie niecałych 4% jednostek posiadających tę kategorię przy ogólnej liczbie blisko tysiąca wszystkich jednostek naukowych podlegających ocenie parametrycznej działalności naukowo-badawczej. W ostatniej ocenie parametrycznej (2017) Wydział utrzymał wysoką pozycję, otrzymując ponownie kategorię naukową A+.

Wydział powstał w 2004 roku w wyniku połączenia dwóch jednostek organizacyjnych Akademii Muzycznej w Krakowie: Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki (I) oraz Wydziału Edukacji Muzycznej, Dyrygentury Chóralnej i Muzyki Kościelnej (IV). Jego pierwszym dziekanem została dr Regina Chłopicka, prof. AM (2004-2005). Przez dalsze dwie kadencje (2005-2008, 2008-2012) funkcję dziekana pełnił prof. dr hab. Rafał Jacek Delekta. Od 2012 r. dziekanem Wydziału jest prof. dr hab. Wojciech Widłak.

W dzisiejszym kształcie Wydział Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej kontynuuje bogatą tradycję krakowskiej szkoły kompozytorskiej (znanej i cenionej w świecie m.in. dzięki postaci wybitnego twórcy prof. dr h.c. mult. Krzysztofa Pendereckiego i prof. Bogusława Schaeffera oraz ich absolwentów), krakowskiej szkoły teoretycznej skupionej wokół prof. dr hab. dr h.c. mult. Mieczysława Tomaszewskiego, krakowskiej koncepcji wychowania muzycznego (wywodzącej się z tradycji działalności kompozytora i chóralisty prof. Stanisława Wiechowicza oraz doc. Adama Riegera). Tu właśnie, w mieście Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II powstał też w 2008 roku unikatowy kierunek studiów muzyka kościelna, prowadzony wspólnie przez Akademię Muzyczną w Krakowie i Uniwersytet Papieski Jana Pawła II; Katedra Muzyki Religijnej Wydziału I wchodzi w skład Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej, współtworzonego przez obie uczelnie.

Wydział Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej jest jednostką nieustannie rozwijającą się, stosownie do potrzeb kształcenia wykwalifikowanych artystów-muzyków na trzech stopniach studiów: licencjackich, magisterskich i doktoranckich, a także w ramach studiów podyplomowych. W ostatnim okresie powstały nowe specjalności i specjalizacje studiów, obejmujące: rytmikę, kompozycję elektroakustyczną oraz kompozycję teatralną, filmową i użytkową.

Wydział I prowadzi studia stacjonarne I i II stopnia na kierunkach:

Kompozycja i teoria muzyki
          specjalność: kompozycja
          specjalność: teoria muzyki

Dyrygentura

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Muzyka kościelna (kierunek unikatowy, wspólny z UPJPII).

plany studiów

Od 2008 roku Wydział I prowadzi studia III stopnia (doktoranckie) w dyscyplinach artystycznych:

Kompozycja i teoria muzyki
          specjalność: kompozycja
          specjalność: teoria muzyki

Dyrygentura.

Rada Wydziału Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej posiada uprawnienia do nadawania stopni doktora sztuki i doktora habilitowanego sztuki w dziedzinie sztuk muzycznych w dyscyplinach: kompozycja i teoria muzyki oraz dyrygentura, a także do występowania do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z wnioskami o nadanie tytułu profesora w dziedzinie sztuk muzycznych. kontakt: przewody.wydzial1@amuz.krakow.pl tel. +48 422 78 45

 

Jednostki wewnętrzne Wydziału:

Instytut Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki

                Katedra Kompozycji

                                Studio Muzyki Elektroakustycznej

                Katedra Teorii i Interpretacji Dzieła Muzycznego

                               Zakład Analizy i Interpretacji Muzyki

                               Zespół Harmonii i Kontrapunktu

                               Zespół Kształcenia Słuchu

                Katedra Dyrygentury

Instytut Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki

                Katedra Chóralistyki

                Katedra Badań Muzyczno-Edukacyjnych

Katedra Muzyki Religijnej, Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej

Centrum Dokumentacji Twórczości Kompozytorów Krakowskich