Composition, Interpretation and Musical Education Faculty


Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Wydział I Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej należy do czołówki wydziałów artystycznych naszego kraju. W latach 2013-2017 był najwyżej ocenionym wydziałem muzycznym w Polsce (wyróżniająca kategoria naukowa A+) i znajdował się w elitarnej grupie niecałych 4% jednostek posiadających tę kategorię przy ogólnej liczbie blisko tysiąca wszystkich jednostek naukowych podlegających ocenie parametrycznej działalności naukowo-badawczej. W ostatniej ocenie parametrycznej (2017) Wydział utrzymał wysoką pozycję, otrzymując ponownie kategorię naukową A+.

Wydział powstał w 2004 roku w wyniku połączenia dwóch jednostek organizacyjnych Akademii Muzycznej w Krakowie: Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki (I) oraz Wydziału Edukacji Muzycznej, Dyrygentury Chóralnej i Muzyki Kościelnej (IV). Jego pierwszym dziekanem została dr Regina Chłopicka, prof. AM (2004-2005). Przez dalsze dwie kadencje (2005-2008, 2008-2012) funkcję dziekana pełnił prof. dr hab. Rafał Jacek Delekta. Od 2012-20 r. funkcję dziekana Wydziału sprawował prof. dr hab. Wojciech Widłak. Od roku 2020 dziekanem Wydziału Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej jest dr hab. Agnieszka Draus.

W dzisiejszym kształcie Wydział Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej kontynuuje bogatą tradycję

– krakowskiej szkoły kompozytorskiej, znanej i cenionej w świecie m.in. dzięki postaci wybitnego twórcy prof. dr h.c. mult. Krzysztofa Pendereckiego i prof. Bogusława Schaeffera (1929-2019) oraz ich absolwentów,

– krakowskiej szkoły teoretycznej skupionej wokół prof. dr hab. dr h.c. mult. Mieczysława Tomaszewskiego (1921-2019) oraz kilku pokoleń jego wychowanków,

– krakowskiej koncepcji wychowania muzycznego, wywodzącej się z tradycji działalności kompozytora i chóralisty prof. Stanisława Wiechowicza (1893-1963) oraz doc. Adama Riegera (1909-1998).

Tu właśnie, w mieście Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II powstał też w 2008 roku unikatowy kierunek studiów muzyka kościelna, prowadzony wspólnie przez Akademię Muzyczną w Krakowie i Uniwersytet Papieski Jana Pawła II; Katedra Muzyki Religijnej Wydziału I wchodzi w skład Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej, współtworzonego przez obie uczelnie.

Wydział Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej jest jednostką nieustannie rozwijającą się, stosownie do potrzeb kształcenia wykwalifikowanych artystów-muzyków na studiach I stopnia (licencjackich) i II stopnia (magisterskich), a także w ramach studiów podyplomowych. Nauczyciele akademiccy Wydziału biorą udział w kształceniu nowej kadry naukowej i artystycznej w ramach szkoły doktorskiej oraz postępowań awansowych w trybie eksternistycznym.

W ostatnim okresie powstały nowe specjalności i specjalizacje studiów obejmujące: rytmikę, kompozycję elektroakustyczną, kompozycję teatralną, filmową i użytkową oraz dyrygenturę w zakresie orkiestr dętych. W roku akademickim 2019/2020 na kierunku studiów Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej uruchomiono konkursowy program studiów pn. Nowy model kształcenia nauczycieli muzyki w Akademii Muzycznej w Krakowie, który otrzymał I miejsce w rankingu 28 polskich uczelni uczestniczących w konkursie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest dzięki wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Wydział I prowadzi studia stacjonarne I i II stopnia na kierunkach:

Kompozycja i teoria muzyki
specjalność: kompozycja
specjalność: teoria muzyki

Dyrygentura

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

dostępna specjalność na studiach I stopnia: Rytmika

dostępne specjalności na studiach II stopnia:
Prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno–instrumentalnych
Dyrygentura w zakresie orkiestr dętych
Nauczanie przedmiotów teoretyczno-muzycznych
Rytmika

Na Wydziale I prowadzone są również studia podyplomowe Muzykoterapia.