Percussion and Contemporary Music Department


Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Katedra Interpretacji Muzyki Współczesnej – założona przez prof. Adama Kaczyńskiego – powstała w 1990 roku. W tym czasie była to pierwsza Katedra wśród wszystkich polskich uczelni muzycznych, która zajmowała się wykonawstwem muzyki najnowszej. Od początku jej działania wspomagał, wsparciem merytorycznym i artystycznym, pierwszy w Polsce profesjonalny zespół wykonujący muzykę współczesną i awangardową – Ensemble MW2. Zespół wziął udział w ponad 80-ciu festiwalach w Europie, Azji oraz Korei Południowej. Dokonał wielu prawykonań muzyki znaczących kompozytorów współczesnych z całego świata, a także prezentował kompozycje polskich twórców, m.in.: B. Schäffera, K. Moszumańskiej-Nazar, E. Bogusławskiego, A. Walacińskiego, K. Meyera, H. M. Góreckiego, M. Stachowskiego, K. Knittla oraz wielu kompozytorów młodego pokolenia.

Zajęcia dydaktyczne pracowników Katedry obejmują prowadzenie przedmiotu praktyka wykonawcza muzyki współczesnej dla studentów Wydziału Instrumentalnego. Program nauczania muzyki współczesnej w formie zajęć praktycznych obejmuje wszystkie najważniejsze kierunki muzyki XX i XXI wieku, utwory solowe, kameralistykę, a także większe zespoły instrumentalne i wokalne z dyrygentem. Współczesny zapis muzyczny, m.in. notacja graficzna, nowe poszukiwania dźwiękowe, preparacja instrumentów, idee z pogranicza muzyki, teatru instrumentalnego i happeningu to tylko część kierunków współczesnego warsztatu wykonawczego, jaki realizowany jest w ramach zajęć dydaktycznych.

Wszystkich studentów uczęszczających do klas Katedry na zakończenie obu semestrów obowiązują publiczne egzaminy w formie koncertów.

Działalność Katedry dała początek kariery artystycznej wielu uznanym zespołom. Należą do nich: Kroke, Motion Trio, Ara Ensemble oraz Krakowski Duet Perkusyjny.

Poza procesem dydaktycznym Katedra prowadzi szeroko zakrojoną działalność koncertową i naukową dotycząca warsztatu kompozytorskiego i problematyki wykonawczej muzyki współczesnej i perkusyjnej. W latach 1993-2002 organizowane były międzynarodowe festiwale muzyczne „Write & Play” poświęcone współczesnej muzyce różnych krajów, takich jak: Dania, Włochy, Holandia, Szwajcaria, USA i wiele innych. Praca dydaktyczno-naukowa zaowocowała także nagraniem płyt CD dla znaczącej wytwórni promującej muzykę współczesną – Vienna Modern Masters. Płyty zawierają kompozycje D. Cope’a, T. Bräma, R. Haubenstocka-Ramatiego, B. Lorentzena, A.Kaczyńskiego,

Od momentu objęcia kierownictwa przez prof. Jana Pilcha, Katedra uczestniczyła również w organizacji Międzynarodowego Festiwalu Perkusyjnego „Źródła i Inspiracje” i jest inicjatorem projektów cyklicznych, takich jak: „Jazz w Akademii”, Warsztatów Kompozytorsko–Wykonawczych, lekcji mistrzowskich i seminariów, prowadzonych przez wykładowców zagranicznych (USA, Niemcy, Indonezja, Wielka Brytania, Włochy, Hiszpania). Projekt pod nazwą „Musical Coexistance” – międzynarodowa sesja naukowa połączona z warsztatami i koncertami, która odbyła się w lutym 2010 roku, spotkała się z olbrzymim zainteresowaniem słuchaczy i uczestników, a także pochlebnymi recenzjami i opiniami środowiska muzycznego.

W latach 2012-14 katedra prowadziła międzynarodowy projekt pod nazwą ASTAPER, we współpracy z uczelniami muzycznymi z Valencii, Freiburga i Padwy, a także Wyższą Szkołą Teatralną i Akademią Wychowania Fizycznego. Tematyką były Podstawy antropomotoryki i techniki scenicznej w grze na instrumentach perkusyjnych (Fundamentals of anthropomotorics and stage presence techniques in percussion performance). Podczas trwania tego projektu odbyło się ponad 10 koncertów, a całość została udokumentowana publikacją zawierającą wygłoszone wykłady, a także rejestracją DVD koncertów i zajęć warsztatowych.

W wieloletniej historii Katedry wykłady i lekcje mistrzowskie prowadzili m.in. :

– Bertel Krarup (Rektor Det Fynske Musikkonservatorium w Odense, Dania) – Muzyka współczesna w Konserwatorium w Odense
– Per Erland Rassmussen (Prorektor Det Fynske Musikkonservatorium w Odense, Dania) – Muzyka współczesna od Carla Nielsena do czasów współczesnych
– Ada Gentile i Vittorio Fellegara (Włochy) – Zapis muzyczny jako forma przekazu kompozytor-wykonawca
– Martin Joste (Francja) – Zapis muzyczny jako forma przekazu kompozytor-wykonawca.
– Krzysztof Knittel (Warszawa) – Zapis muzyczny jako forma przekazu kompozytor-wykonawca
– Daniel Weissberg (Bazylea, Szwajcaria) – Własny warsztat kompozytorski
– Barbara Jazwinsky (Tulane University, USA) – Własny warsztat kompozytorski
– Carl Bergstrom–Nielsen (Humlebaek, Dania) – Intuitive Music
– Yuko Kawai (Japonia) – Współczesna muzyka japońska
– Adam Kaczyński (Akademia Muzyczna, Kraków) – Shape na 2 fortepiany
– Krzysztof Olczak (Akademia Muzyczna, Gdańsk) – Problematyki nowych technik akordeonowych w świetle współczesnych technik kompozytorskich
– Sigfried Mauser (Salzburg, Austria) – Wykład w ramach Sympozjum poświęconego Alexandrowi Zemlinsky’emu
– Paul Sacher (Bazylea, Szwajcaria) – Wykład w ramach przyznania tytułu Doctora Honoris Causa
– Krystyna Moszumańska-Nazar (Akademia Muzyczna, Kraków) – Zapis muzyczny jako forma przekazu kompozytor-wykonawca
– Piotr Grella-Możejko (Edmonton, Kanada) – Między europejskim molochem i amerykańskim kowadłem
– Carl Humphries (Londyn, Wielka Brytania) – Problemy filozoficzne w muzyce nowoczesnej
– Dinu Ghezzo (Nowy York University, USA) – Nowe realia zawodu kompozytora na początku XX wieku
– David Eddleman (Rockaway, USA) – Kolot min HaShoah
– Marek Stachowski (Akademia Muzyczna, Kraków) – Audition na flet, wiolonczele i fortepian
– Chang – Min Park (Seul, Korea) – String Quartet II
– Adam Walaciński (Akademia Muzyczna, Kraków) – Moment musicaux avec postulude en hommage
– Amsterdam Mallet Colective (Holandia)