Woodwinds and Accordion Department


Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Historia i działalność

Prowadzone w Konserwatorium Krakowskim od 1918 nauczanie gry na instrumentach dętych i akordeonie przerwała II wojna światowa. Po r.1945 powstała Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna, ale pracę trzeba było organizować niemal od początku. Pierwszymi po wojnie pedagogami byli koncertmistrzowie grup Filharmonii Krakowskiej – flecista Wacław Chudziak, trębacz Ludwik Lutak, perkusista Józef Stojko. Szybszy rozwój nastąpił dopiero pod koniec lat 60-tych ubiegłego wieku. W roku akademickim 1969/70 klasy: fletu, oboju, klarnetu, fagotu, trąbki, waltorni, puzonu i perkusji utworzyły Katedrę Instrumentów Dętych. Pierwszym jej kierownikiem został doc. Ludwik Lutak. W r.1975/76 rozszerzono Katedrę o klasy saksofonu i akordeonu. Stopniowo klasy poszczególnych instrumentów rozrastały się i rozwijały. Pedagogami zostawali absolwenci PWSM, a później Akademii Muzycznej, muzycy Orkiestry Polskiego Radia i TV w Krakowie, Filharmonii Krakowskiej, później także Wielkiej Orkiestry PRiTV w Katowicach (obecnie NOSPR). Duże znaczenie dla nauczania gry na instrumentach dętych w szkolnictwie niższego szczebla miało otwarcie w roku 1976/77 Sekcji Pedagogiki Instrumentalnej.
W r.1981/82 kierownictwo Katedry objęła prof. Barbara Świątek-Żelazna. Nastąpił rozwój kadry naukowej. Każdy z członków Katedry obok działalności dydaktycznej prowadził bogatą działalność koncertową; studenci zaczęli zdobywać nagrody na polskich i zagranicznych konkursach. Obecnie w ramach Katedry działają 22 klasy instrumentalne w następujących specjalnościach: flet, obój, klarnet, fagot, saksofon, waltornia, trąbka, puzon, tuba, perkusja, akordeon.
Katedra prowadzi też działalność naukowo-badawczą. Odbywają się liczne seminaria i kursy mistrzowskie zagranicznych specjalistów. Organizowane są międzynarodowe sesje naukowe, których specyfiką jest połączenie sztuki wykonawczej z naukową analizą. Warto tu wspomnieć kilkuletni program badawczy, obejmujący muzykę kompozytorów krakowskich na instrumenty dęte, perkusję i akordeon, sesję „Współczesne Szkoły Narodowe?”, poświęconą muzyce Szwajcarii, Ukrainy i Finlandii, sesję poświęconą muzyce akordeonowej Skandynawii, Łotwy, Czech i Słowacji. Od kilku lat Katedra współpracuje z Katedrą Muzyki Współczesnej i Jazzu przy organizacji festiwalu perkusyjnego  „Źródła i inspiracje”. W roku 2007 zainaugurowano cykl sesji i koncertów „Na drodze do nowej harmonii”, poświęcony nowym technikom kompozytorskim i wykonawczym w zespołowej muzyce na instrumenty dęte, perkusję i akordeon. Katedra spełniła tu rolę inspirującą: specjalnie dla jej muzyków powstały „Games” Zbigniewa Bujarskiego. Prawykonanie tego utworu stało się przyczyną powstania nowego zespołu: orkiestry instrumentów dętych „Harmonia nova”. Otwarta formuła tego projektu otwiera przed twórcami i wykonawcami nowe możliwości na wiele lat. Z inspiracji Katedry w roku 2008 z okazji Jubileuszu 120-lecia Akademii powstały i zostały wykonane utwory kompozytorów związanych z uczelnią, przeznaczone na różne składy instrumentów dętych. Kompozycje te zostaną wydane przez Akademię.
Największym przedsięwzięciem Katedry jest Międzynarodowy Konkurs Fletowy, który powstał z inicjatywy prof. Barbary Świątek-Żelazny. W r. 2010 odbędzie się on po raz piąty.

Katedra Instrumentów Dętych, Perkusji i Akordeonu Akademii Muzycznej w Krakowie prowadzi działalność artystyczno-naukową w zakresie muzyki na instrumenty dęte, perkusję i akordeon w następujących obszarach badawczych:
• sztuka wykonawcza w ujęciu przemian stylistycznych i manier wykonawczych różnych epok i indywidualnego języka kompozytorskiego;
• odczytanie dzieła muzycznego a interpretacja z wykorzystaniem możliwości wyrazowych, wynikających z poszerzającego się spektrum środków techniki instrumentalnej;
• akustyka instrumentu w zależności od konstrukcji i współczesnych technologii budowy poszerzającego się instrumentarium muzycznego;
• źródła inspiracji i analiza twórczości muzycznej na poszczególne instrumenty z uwzględnieniem kontekstu związków kulturowych;
• prawykonania nowopowstałych kompozycji;
• publikacje prac artystycznych w postaci nagrań i prezentacji osiągnięć badawczo-naukowych indywidualnej działalności artystycznej członków Katedry w formie koncertów muzyki solowej, kameralnej i orkiestrowej;
• publikacje prac teoretycznych;
• redagowanie opracowań, aranżacji i instrumentacji dzieł minionych epok;
• inspirowanie kompozytorów i współtworzenie nowych kompozycji na instrument solo, jednorodne i mieszane zespoły instrumentalne oraz na orkiestrę instrumentów dętych, przeznaczonych do wykonania przez artystów-pedagogów, absolwentów i studentów Katedry.

Działalność dydaktyczna Katedry ogniskuje się wokół wszechstronnego rozwoju osobowości artystycznej studenta, przygotowując go do wykonywania zawodu muzyka-instrumentalisty, prowadzenia samodzielnej pracy naukowej oraz pracy pedagogicznej.

Działania organizacyjne Katedry realizowane są dla zapewnienia możliwości pracy naukowo-artystycznej i dydaktycznej pracowników i studentów oraz prezentacji ich indywidualnych oraz zespołowych osiągnięć poprzez organizowanie:
• konferencji, sesji i sympozjów naukowych;
• warsztatów i seminariów instrumentalnych;
• kursów mistrzowskich;
• festiwali i konkursów muzycznych;
• koncertów i audycji;
• współpracy z innymi ośrodkami akademickimi i ośrodkami kultury;

Do stałych przedsięwzięć Katedry należą:

Międzynarodowy Konkurs Fletowy w Krakowie;
• Sesja naukowa „Na drodze do nowej harmonii” z udziałem powołanej w ramach Katedry Orkiestry Instrumentów Dętych „Harmonia Nova”;
• Sesja naukowa „Współczesna muzyka akordeonowa”