Opening hours:
Mon, Tue, Thu, Fri: 10 am - 1 pm
Wednesdays - closed

Dean’s Office


room 306

mgr Agnieszka Piękoś
agnieszka.piekos@amuz.krakow.pl

Ewa Skowronek
ewa.skowronek@amuz.krakow.pl

tel. +48 12 422 43 22
tel. +48 12 422 04 55 ext. 117
fax +48 12 422 44 55


Studies’ payments:
Bank Pekao S. A. III oddział w Krakowie
Nr 41 1240 2294 1111 0000 3708 8240