Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

sala 404 - organy firmy Karl Schuke – Berlin (2002)

sala 319 - organy firmy Alexander Schuke – Poczdam (1976)

sala 319 - pozytyw przenośny firmy Molin (2011)

sala 320 - organy firmy Kamiński (1973) / Siedlar (1998)

sala 225 - organy firmy Dirk Andries Flentrop – Zaandam, Holandia (1975)

sala 225 - pozytyw przenośny firmy Siedlar (1995)

sala 224 - pozytyw stacjonarny firmy Hammer (1976)

Instrumentarium


Instrumentarium Katedry Organów

SALA 404

ORGANY firmy Karl Schuke – Berlin (2002); 29 głosów, 3 manuały, pedał, traktura gry mechaniczna, traktura rejestrów elektromagnetyczna, system Setzer. Skala: manuał C-a3, pedał C-f1

Dyspozycja

Manuał I

Bordun 16’
Principal 8’
Gedackt 8’
Octava 4’
Rohrflöte 4’
Superoctava 2’
Mixtura IV 2’
Trompete 8’

Manuał II

Flute harmonique 8’
Flute octaviante 4’
Nasard 2 2/3’
Flute traversière 2’
Terz 1 3/5
Larigot 1 1/3’
Cromorne 8’
Tremulant

Manuał III (w szafie ekspresyjnej)

Rohrflöte 8’
Gambe 8’
Vox coelestis 8’
Fugara 4’
Flachflöte 2’
Mixtura III 2 2/3’
Trompette harm. 8’
Oboe 8’
Tremulant

Pedał

Subbass 16’
Principalbass 8’
Flötenbass 8’
Choralbass 4’
Posaune 16’
Trompete 8’

Połączenia: II/I, III/I, III/II, I/P, II/P, III/P

SALA 319

ORGANY firmy Alexander Schuke – Poczdam (1976); 13 głosów, 2 manuały, pedał, mechaniczna traktura gry i rejestrów. Skala: manuał C-g3, pedał C-f1

Dyspozycja

Manuał I

Gedackt 8’
Principal 4’
Waldflöte 2’
Mixtur 3-4f

Manuał II

Rohrflöte 8’
Salicional 8’
Principal 2’
Blockflöte 2’
Sesquialtera 2f
Quinte 1 1/3’

Pedał

Subbass 16’
Gedacktbass 8’
Choralbass 4’

Połączenia: II/I, I/P, II/P

POZYTYW przenośny firmy Molin (2011); 2 głosy, manuał bas/dyszkant, transpozycja. Skala: manuał C-f3

Dyspozycja

Flet kryty 8’
Flet 4’

SALA 320

ORGANY firmy Kamiński (1973) / Siedlar (1998); 18 głosów, 2 manuały, pedał, traktura gry elektropneumatyczna. Skala: manuał C-a3, pedał C-f1

Dyspozycja

Manuał I

Pryncypał 8’
Flet kryty 8’
Oktawa 4’
Flet kryty 4’
Nasard 2 2/3’
Mixtura 3-4x

Manuał II

Salicet 8’
Flet rurkowy 8’
Gemshorn 4’
Pryncypał 2’
Kwinta 1 1/3’
Oktavin 1’
Musette 8’
Tremolo

Pedał

Subbas 16’
Oktawbas 8’
Salicet 8’
Flet otwarty 4’
Nachthorn 2’

Połączenia: II/I, I/P, II/P

SALA 225

ORGANY firmy Dirk Andries Flentrop – Zaandam, Holandia (1975); 9 głosów, 2 manuały, pedał, mechaniczna traktura gry i rejestrów. Skala: manuał C-g3, pedał C-f1

Dyspozycja

Manuał I

Holpijp 8’
Prestant 4’
Octaaf 2’

Manuał II

Holpijp 8’
Roerfluit 4’
Nasard 2 2/3
Terts (dyszkant) 1 3/5

Pedał

Bourdon 8’
Quintadeen 4’

Połączenia: II/I, I/P, II/P

POZYTYW przenośny firmy Siedlar (1995); 3 głosy, transpozycja. Skala: ma-nuał C-g3

Dyspozycja

Flet kryty 8’
Flet rurkowy 4’
Oktawa 2’

SALA 224

POZYTYW stacjonarny firmy Hammer (1976); 4 głosy, skala manuału C-f3; manuał bas/dyszkant, pedał podwieszony. Skala: manuał C-f3, pedał C-d1

Dyspozycja

(Flet kryty) 8’
(Flet) 4’
(Oktawa) 2’
(Superkwinta+Oktawa) 1 1/3’+1’