Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

Katedra Perkusji i Muzyki Współczesnej


Katedra Interpretacji Muzyki Współczesnej – założona przez prof. Adama Kaczyńskiego – powstała w 1990 roku. W tym czasie była to pierwsza Katedra wśród wszystkich polskich uczelni muzycznych, która zajmowała się wykonawstwem muzyki najnowszej. Od początku jej działania wspomagał, wsparciem merytorycznym i artystycznym, pierwszy w Polsce profesjonalny zespół wykonujący muzykę współczesną i awangardową – Ensemble MW2. Zespół wziął udział w ponad 80-ciu festiwalach w Europie, Azji oraz Korei Południowej. Dokonał wielu prawykonań muzyki znaczących kompozytorów współczesnych z całego świata, a także prezentował kompozycje polskich twórców, m.in.: B. Schäffera, K. Moszumańskiej-Nazar, E. Bogusławskiego, A. Walacińskiego, K. Meyera, H. M. Góreckiego, M. Stachowskiego, K. Knittla oraz wielu kompozytorów młodego pokolenia.

Zajęcia dydaktyczne pracowników Katedry obejmują prowadzenie przedmiotu praktyka wykonawcza muzyki współczesnej dla studentów Wydziału Instrumentalnego. Program nauczania muzyki współczesnej w formie zajęć praktycznych obejmuje wszystkie najważniejsze kierunki muzyki XX i XXI wieku, utwory solowe, kameralistykę, a także większe zespoły instrumentalne i wokalne z dyrygentem. Współczesny zapis muzyczny, m.in. notacja graficzna, nowe poszukiwania dźwiękowe, preparacja instrumentów, idee z pogranicza muzyki, teatru instrumentalnego i happeningu to tylko część kierunków współczesnego warsztatu wykonawczego, jaki realizowany jest w ramach zajęć dydaktycznych.

Wszystkich studentów uczęszczających do klas Katedry na zakończenie obu semestrów obowiązują publiczne egzaminy w formie koncertów.

Działalność Katedry dała początek kariery artystycznej wielu uznanym zespołom. Należą do nich: Kroke, Motion Trio, Ara Ensemble oraz Krakowski Duet Perkusyjny.

Poza procesem dydaktycznym Katedra prowadzi szeroko zakrojoną działalność koncertową i naukową dotycząca warsztatu kompozytorskiego i problematyki wykonawczej muzyki współczesnej i perkusyjnej. W latach 1993-2002 organizowane były międzynarodowe festiwale muzyczne „Write & Play” poświęcone współczesnej muzyce różnych krajów, takich jak: Dania, Włochy, Holandia, Szwajcaria, USA i wiele innych. Praca dydaktyczno-naukowa zaowocowała także nagraniem płyt CD dla znaczącej wytwórni promującej muzykę współczesną – Vienna Modern Masters. Płyty zawierają kompozycje D. Cope’a, T. Bräma, R. Haubenstocka-Ramatiego, B. Lorentzena, A.Kaczyńskiego,

Od momentu objęcia kierownictwa przez prof. Jana Pilcha, Katedra uczestniczyła również w organizacji Międzynarodowego Festiwalu Perkusyjnego „Źródła i Inspiracje” i jest inicjatorem projektów cyklicznych, takich jak: „Jazz w Akademii”, Warsztatów Kompozytorsko–Wykonawczych, lekcji mistrzowskich i seminariów, prowadzonych przez wykładowców zagranicznych (USA, Niemcy, Indonezja, Wielka Brytania, Włochy, Hiszpania). Projekt pod nazwą „Musical Coexistance” – międzynarodowa sesja naukowa połączona z warsztatami i koncertami, która odbyła się w lutym 2010 roku, spotkała się z olbrzymim zainteresowaniem słuchaczy i uczestników, a także pochlebnymi recenzjami i opiniami środowiska muzycznego.

W latach 2012-14 katedra prowadziła międzynarodowy projekt pod nazwą ASTAPER, we współpracy z uczelniami muzycznymi z Valencii, Freiburga i Padwy, a także Wyższą Szkołą Teatralną i Akademią Wychowania Fizycznego. Tematyką były Podstawy antropomotoryki i techniki scenicznej w grze na instrumentach perkusyjnych (Fundamentals of anthropomotorics and stage presence techniques in percussion performance). Podczas trwania tego projektu odbyło się ponad 10 koncertów, a całość została udokumentowana publikacją zawierającą wygłoszone wykłady, a także rejestracją DVD koncertów i zajęć warsztatowych.

W wieloletniej historii Katedry wykłady i lekcje mistrzowskie prowadzili m.in. :

– Bertel Krarup (Rektor Det Fynske Musikkonservatorium w Odense, Dania) – Muzyka współczesna w Konserwatorium w Odense
– Per Erland Rassmussen (Prorektor Det Fynske Musikkonservatorium w Odense, Dania) – Muzyka współczesna od Carla Nielsena do czasów współczesnych
– Ada Gentile i Vittorio Fellegara (Włochy) – Zapis muzyczny jako forma przekazu kompozytor-wykonawca
– Martin Joste (Francja) – Zapis muzyczny jako forma przekazu kompozytor-wykonawca.
– Krzysztof Knittel (Warszawa) – Zapis muzyczny jako forma przekazu kompozytor-wykonawca
– Daniel Weissberg (Bazylea, Szwajcaria) – Własny warsztat kompozytorski
– Barbara Jazwinsky (Tulane University, USA) – Własny warsztat kompozytorski
– Carl Bergstrom–Nielsen (Humlebaek, Dania) – Intuitive Music
– Yuko Kawai (Japonia) – Współczesna muzyka japońska
– Adam Kaczyński (Akademia Muzyczna, Kraków) – Shape na 2 fortepiany
– Krzysztof Olczak (Akademia Muzyczna, Gdańsk) – Problematyki nowych technik akordeonowych w świetle współczesnych technik kompozytorskich
– Sigfried Mauser (Salzburg, Austria) – Wykład w ramach Sympozjum poświęconego Alexandrowi Zemlinsky’emu
– Paul Sacher (Bazylea, Szwajcaria) – Wykład w ramach przyznania tytułu Doctora Honoris Causa
– Krystyna Moszumańska-Nazar (Akademia Muzyczna, Kraków) – Zapis muzyczny jako forma przekazu kompozytor-wykonawca
– Piotr Grella-Możejko (Edmonton, Kanada) – Między europejskim molochem i amerykańskim kowadłem
– Carl Humphries (Londyn, Wielka Brytania) – Problemy filozoficzne w muzyce nowoczesnej
– Dinu Ghezzo (Nowy York University, USA) – Nowe realia zawodu kompozytora na początku XX wieku
– David Eddleman (Rockaway, USA) – Kolot min HaShoah
– Marek Stachowski (Akademia Muzyczna, Kraków) – Audition na flet, wiolonczele i fortepian
– Chang – Min Park (Seul, Korea) – String Quartet II
– Adam Walaciński (Akademia Muzyczna, Kraków) – Moment musicaux avec postulude en hommage
– Amsterdam Mallet Colective (Holandia)